Wat is zonde?

Wat is zonde?

Geschreven door: Redaksjonen | Gepubliceerd: woensdag 7 juli 2010

Wat is eigenlijk zonde? Zonde is datgene wat een scheiding brengt tussen de mens en God, en het loon van de zonde is de dood. Ik doe zonde als ik niet gehoorzaam ben aan Gods wil, en zijn wetten breek.

Er zijn veel Bijbelse en ook niet-Bijbelse uitdrukkingen voor wat zonde inhoudt. Wat is bij voorbeeld de erfzonde, de zonde in het vlees, en wat zijn werkingen des lichaams? Iedereen heeft zonde, maar niemand hoeft zonde te doen. Wat is het verschil tussen die twee?

De bron van de zonde (erfzonde)

De zonde kwam in de wereld toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan God en van de boom der kennis van goed en kwaad aten. Ze kozen ervoor om hun eigen wil te doen in plaats van Gods wil, en kregen op die manier besef van goed en kwaad. Die ene zondige daad heeft de hele menselijke natuur bedorven, zodat de mensen een zondige natuur kregen, een zondig vlees. Dat is de erfzonde.

Zonde in het vlees

Wat is de zonde in het vlees? Alle nakomelingen van Adam en Eva hebben de zonde in het vlees geërfd. Niet een schuld, maar wel een neiging om liever je eigen wil te volgen dan Gods wil. De Bijbel gebruikt veel woorden om dit te beschrijven: zonde in het vlees, het lichaam der zonde, de wet der zonde, hartstochten en begeerten enz. In Rom. 7:18 schrijft Paulus: Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Hij beschrijft hier de neiging om te zondigen, die wij allemaal hebben geërfd.

Johannes schrijft: Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, bedriegen wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. 1 Joh.1:8. De zonde die ik heb, is de zonde in het vlees die ik heb geërfd: hartstochten en begeerten. Daar ben ik zelf niet schuldig aan. Het is iets waarmee ik ben geboren, dat maakt mij niet schuldig.

Elke keer als ik verzocht word, merk ik die neiging in mij. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Jak. 1:14.

Wanneer heb ik gezondigd?

Er is een groot verschil tussen zonde hebben en zonde doen. Jacobus schrijft verder: Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Jak. 1:15. Hier zien we dat er bij een verzoeking geen sprake is van zonde voordat er bevruchting plaatsvindt. Die bevruchting vindt plaats als ik in mijn gedachten tegen een begeerte Ja zeg. Het gevolg is dat ik zonde bega, in gedachte, woord of daad. Dat is zonde waaraan ik wel schuldig ben, en waarvoor ik verantwoording af moet leggen.

Onbewuste zonde – werkingen des lichaams

Ik kan onbewust in mijn reacties, mijn spreken en denken het tegendeel doen van Gods wil. De Bijbel noemt dat werkingen des lichaams, het krijgsgevangen genomen worden door de wet der zonde (lees Romeinen 7 en 8). Omdat dit mij nog nooit bewust was geweest, ben ik er ook niet schuldig aan. Maar naderhand kunnen deze daden mij alsnog bewust worden, en moeten dan in orde worden gemaakt.