Bekering

Bekering

Geschreven door: Kari Sundmark | Plaats: Trysil, Noorwegen | Gepubliceerd: vrijdag 1 januari 2010

Ben je rusteloos en heeft het leven voor jou geen inhoud? Spoken er onrustige gedachten door je hoofd en zit je met allerlei vragen?

In de Bijbel staat dat de mens als een damp is, die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Het feit dat het leven op aarde zo kort is, schept misschien een verlangen in jou om te ontdekken wat de bedoeling is met jouw leven. Je wilt graag ervaren dat God leeft, en wilt in Hem geloven. Deze wens, die je moeilijk onder woorden kunt brengen, kan de eerste stap zijn op weg naar bekering.

Een nieuwe richting

De volgende stap vereist daadkracht! Wie zich bekeert, keert zich van iets af en keert zich tot iets anders.
Tot nu toe heb je één bepaalde richting gevolgd. Misschien ben je tot het besef gekomen dat er iets niet goed zit in de verhouding met je medemensen. Misschien heb je iets gezegd of gedaan dat het vertrouwen van de ander in jou heeft geschaad. Misschien ben je onrechtvaardig of oneerlijk geweest. Als je je bekeert, moet je precies in tegengestelde richting gaan ten opzichte van wat je vroeger deed. Je moet het vertrouwen weer opbouwen en in orde maken wat niet goed is. Ziet het er moeilijk uit om je 180 graden om te keren? Het is niet de bedoeling dat je dat alleen gaat klaarspelen. Er is iemand die je wil helpen! Jezus heeft ons een belofte gegeven: “Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.” Denk eens wat na over deze woorden, en bedenk dat Jezus hiermee eigenlijk zegt: Bekeer je tot mij, jij die ernaar verlangt om door en door gelukkig te worden!

De volgende stap vereist daadkracht! Wie zich bekeert, keert zich van iets af en keert zich tot iets anders.

God werkt in ons een verlangen tot bekering

Het verlangen om de koers van je leven om te gooien, heeft God in jou gewerkt. In de Bijbel wordt de volgende vraag gesteld: “Begrijpt gij niet dat Gods goedheid u tot boetvaardigheid (bekering) drijft?” De apostel Petrus sprak eens tot de Joden. Hij maakte hen duidelijk dat ze hadden gezondigd door Jezus te kruisigen. Toen ze dat hoorden, staken die woorden in hun hart. Zo kan het voelen als je tot het besef komt dat je iets slechts hebt gedaan, je geweten begint te spreken. Je vindt het erg en misschien ben je verdrietig. Dat je verdrietig wordt, is Gods goedheid! Want eigenlijk mag je blij zijn dat je zo’n verdriet ervaart. Het werkt een verlangen tot bekering en bevestigt dat God een werk in jou is begonnen!

Een radicaal besluit

De voorwaarde om die zware lasten kwijt te raken en rust te krijgen, is dat je je zonde erkent.
Ja, maar wat is zonde, zul je vragen. Zondigen is hetzelfde als ingaan tegen je geweten en de goede levenswetten die God ons heeft gegeven en die wij in de Bijbel vinden. Jezus benadrukt dat de wetten die God aan Mozes gaf, nog steeds gelden, en hij voegt eraan toe: “Een nieuw gebod geef ik jullie: Dat jullie elkaar liefhebben.” Zo’n gebod komt heel dicht bij als je verder leest wat Jezus zegt: “Jullie hebben gehoord dat er tot de voorvaderen is gezegd: ’Gij zult niet doodslaan.’ Maar ik zeg jullie: Wie kwaad wordt op zijn broeder, zal voor het gerecht verschijnen, en wie tegen zijn broeder zegt: ’Jij idioot!’ wordt schuldig bevonden voor de Hoge Raad.” Jezus richt de schijnwerper rechtstreeks op het hart en de gezindheid van de mensen.

Jezelf bekeren betekent dat je het licht van Jezus’ woorden en zijn leven op je eigen leven wilt laten laten schijnen.

Jezelf bekeren betekent dat je het licht van Jezus’ woorden en zijn leven op je eigen leven wilt laten laten schijnen. Je moet de gedachtengang die je tot nu toe hebt gehad overboord gooien. Dat is niet meer iets om op te letten! Wat je zegt en doet moet een nieuw uitgangspunt krijgen. Zich bekeren is zonder twijfel een radicaal besluit, want met Bijbelse woorden is het "de nieuwe mens aandoen, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. De maatstaf van de nieuwe mens is niet wat het beste is voor mij, maar wat tot nut is voor de mensen om mij heen.

Welk doel heb je in je leven?

In de Bijbel heeft Jezus vele verschillende namen. ”De goede herder” is een van die namen. Een herder zorgt voor grazige weiden, past op de kudde en behoed hem voor gevaren. Als je je bekeert, en toestaat dat Jezus jouw herder wordt, zul je beleven dat hij in waarheid voor jou zorgt. Hij weet wat je nodig hebt aan voedsel en wegwijzing om daar te komen waar hij je wil hebben.

Om het nieuwe leven te beginnen is het niet genoeg dat je je afkeert van het oude leven, maar je moet er ook mee afrekenen. Deze afrekening, en waar die toe leidt, kun je meer over lezen in het artikel "Vergeving van zonden".