Om vergeving vragen

Om vergeving vragen

Geschreven door: Elisabeth Matulke | Plaats: Hessenhöfe, Duitsland | Gepubliceerd: vrijdag 12 december 2008

Een bezwaard geweten maakt het leven moeilijk. De zonde is een last die bedrukt en de levensvreugde ontneemt. Maar we kunnen bevrijd worden van een slecht geweten!

Willen wij vergeving van zonden krijgen, dan is de eerste stap om onze misstappen te erkennen en er berouw van te hebben. Als we onze zonden zat zijn en God om vergeving vragen, dan is Hij “getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Joh. 1:9.

Af en toe maken wij fouten die wij ook voor de mensen moeten belijden, en ook dit is een heel belangrijk punt. Want in gevallen waarin mensen gekwetst of geschaad zijn, moet dit onderling worden vereffend, en moet niet “alleen” God om vergeving worden gevraagd.

Elkaar vergeven

Verder is het belangrijk om anderen te vergeven. Het kan zijn dat we gekwetst, beledigd of bezeerd zijn door de woorden of daden van iemand anders. Kunnen wij hen niet met ons hele hart vergeven, dan sluiten wij onszelf buiten de hemel, dat wil zeggen dat ook onze fouten en zonden niet worden vergeven!

Een goede God

Vergeving krijgen is dus afhankelijk van voorwaarden die wij zelf kunnen vervullen als wij dat willen. Dan hebben wij te maken met een “genadige en barmhartige God”, die graag onze zonden in de diepte der zee wil werpen en deze nooit meer zal gedenken. Een God “die al onze ongerechtigheden vergeeft, en die al onze ziekten geneest” Ps. 103:3. Een God die ons liefheeft en niets dan goed voor ons doet.