Wat is verlossing?

Wat is verlossing?

Geschreven door: Tom Harris | Gepubliceerd: dinsdag 21 oktober 2014

Het eeuwige leven, verlossing, is een geschenk, maar het is aan ons om het te grijpen.

Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.’  Romeinen 6:23.

Verlossing: van dood naar leven

Verlossing is deelhebben aan eeuwig leven, en in dit vers zien we dat het een geschenk van God is. Maar dit geschenk is ons geschonken in Christus Jezus, onze Heer. We lezen aan het begin van dit hoofdstuk dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wat voor dood was dat? ‘Wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde gestorven …’ vers 10. Paulus schrijft ook in 2 Kor. 4:10: ‘te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.’

Het begin van verlossing is als een mosterdzaadje, maar het is niet de bedoeling dat het een klein zaadje blijft.

Het leven van Jezus is het eeuwige leven. Als we wedergeboren zijn, is het eeuwige leven in ons geboren en begint onze dagelijkse verlossing. Het begin daarvan is als een mosterdzaadje, maar het is niet de bedoeling dat het een klein zaadje blijft, het moet groeien en toenemen. Dit nieuwe en eeuwige leven kan alleen maar groeien in zoverre ons oude zondige leven in de dood van Jezus wordt gebracht. ‘Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.’ vers 11.

Dagelijkse verlossing door ons kruis op te nemen

‘Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.’ Lucas 9:23-24.

Hier zien we onze dagelijkse verlossing: onszelf verloochenen en dagelijks ons kruis opnemen, zodat we ons oude vleselijke leven kwijtraken en een nieuw en eeuwig leven winnen. We kunnen niet meer krijgen van het eeuwige leven, als we niet ons oude leven verliezen. Wat dit betreft komen velen op een dwaalweg: ze willen graag het eeuwige leven krijgen, maar willen daarbij hun oude leven behouden en een beetje van hun begeerten genieten. Als iemand op deze manier verder gaat loopt hij het gevaar zijn verlossing totaal kwijt te raken: het kleine zaadje dat was geboren, kan vernietigd worden. ‘Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?’ vers 25.

‘Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven …” 1 Tim 6:11-12.

Grijp de verlossing – eeuwig leven!

Als we voortdurend en trouw onze begeerten ontvluchten, dan krijgen ze geen voeding

Het eeuwige leven, verlossing, is een geschenk, maar het is aan ons om het te grijpen. En we kunnen het alleen maar grijpen door onze begeerten te ontvluchten. We zien dat dit een geloofsstrijd is: in wie geloven we? In Jezus of in onze begeerten? Als we voortdurend en trouw onze begeerten ontvluchten, dan krijgen ze geen voeding en zullen ze, net zoals het gaat met alle leven, sterven.

Laten we dus deze geloofsstrijd strijden, zodat we in Christus blijven en in zijn dood. Dan zullen we in staat zijn voortdurend meer te grijpen van het eeuwige leven dat ons geschonken is in Christus Jezus.