Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Strategiplan mot vold og overgrep

Strategiplan mot vold og overgrep

Publisert: 6. november 2015

BCCs strategi- og handlingsplan mot vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Strategiplanen 1998-2014 har nå kommet i nytt design og fått navnet: «Trygge barn – de voksnes ansvar».

Vi anbefaler aller medlemmene å sette seg grundig inn i strategidokumentet. Dette gjelder spesielt forstandere og alle som arbeider med barn og ungdom.

Strategiplanen kan leses eller nedlastes her.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.