Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

 En hjertesak – arbeid med barn i Asia

En hjertesak – arbeid med barn i Asia

Skrevet av: Redaksjonen | Sted: Hong Kong | Publisert: 13. februar 2012

- Via barnemøtene kan vi så Guds ord i barnas hjerter. Vi kan lære dem å bli glade i Jesus som en venn og frelser, forteller Shirley Wong.

Det er kinesisk nyttårsstevne i Hong Kong, og barn fra fire menigheter i Asia er samlet for å høre om «De troendes far», Abraham. Via skuespill, fortellinger og appeller fra barnearbeidere gjøres fortellingen om Abraham som trodde på Gud og var lydig mot det Gud talte til ham, levende for barna. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. (Hebreerbrevet 11, 8).

- Jeg syntes det var veldig interessant å se skuespillet om Abraham», uttrykker Eileen fra Hong Kong. - Abraham var lydig mot Gud, og så lot han Lot få velge den beste delen av landet. På grunn av det velsignet Gud ham.

- Jeg har lært at det å være lydig mot Gud og være god mot alle mennesker jeg møter, lønner seg.

Caleb fra Hong Kong syntes også skuespillet var høydepunktet under barnemøtet. - Jeg har lært at det å være lydig mot Gud og være god mot alle mennesker jeg møter, lønner seg, sier han.

Jeg møter Shirley Wong i Hong Kong noen dager etter barnemøtet på stevnet. Hun har et stort hjerte for barna, og mange års erfaring innen arbeid med barn og ungdom i menigheten i Hong Kong. Jeg kjenner henne som en person som alltid sprudler av liv og energi. Jeg spør henne om hvorfor hun tror det er så viktig med slike barnemøter?

- Via barnemøtene kan vi så Guds ord i barnas hjerter. Vi kan lære dem å bli glade i Jesus som en venn og frelser, forteller hun.

- Hvordan kan vi vinne barnas hjerter?

- Det tar tid. Man kan ikke vinne barnas hjerte bare ved å tale på barnemøtene. Vi må ta oss tid til å snakke med barna. Prøve å forstå dem, og deres situasjoner.

Flere av barna som går på barnemøtene hos meg kommer ofte forbi huset mitt på vei til og fra skolen. Siden de kjenner meg kan jeg be dem inn på besøk. De kan ha mange tanker om ting, også være bekymret og engstelige, for eksempel for sine eksamensresultater og ting som foregår i verden. Jeg må da selv komme på barnas nivå og snakke med dem om det de er bekymret for, og behandle dem som likeverdige personer. Det tar tid å vinne barnas hjerter, det er ikke gjort på kort tid. Man må være tålmodig.

- Kan du selv lære noe av å jobbe med barna?

- Ja! Jeg må selv leve det jeg taler til barna om. Barna følger nøye med og de ser hvordan du lever, hvordan du tar det. Hvis du gir dem et løfte, må du holde det. Det gjør at barna får tillit til deg, og at du kan vinne hjertene deres, sier Shirley entusiastisk.

- Jeg må selv leve det jeg taler til barna om.

Jeg tenker på bibelverset som står i Johannes evangelium 1, 14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Det slår meg så tydelig at det er dette hun er grepet av, denne lille dama på rundt femti år; så sprudlende og full av liv, glede, virketrang og energi. Det er det livet vi så hos Jesus som driver henne. Det livet hvor Guds ord fikk armer og ben, - ja et legeme som kunne gjøre hans vilje på jorden. Det er dette livet som har gitt henne et brennende ønske om å overføre den glede og velsignelse hun har fått i sitt eget liv til de barna hun har en så stor omsorg for.

Vil du vite mer? Kontakt oss.