Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Et målrettet arbeid – misjon i Asia

Et målrettet arbeid – misjon i Asia

Skrevet av: Redaksjonen | Publisert: 18. juni 2010

Misjonsarbeidet i Asia er et arbeid som har pågått i flere tiår, i mange forskjellige land. Som ved alt annet arbeid arbeides det også her med et mål for øye.

Po Fung Wong er menighetsforstander i Brunstad Christian Church i Hong Kong, og har arbeidet med misjon i regionen i mange år. Han ser arbeidet i Asia som en del av et arbeid som foregår over hele verden.
– Kristi legeme er noe internasjonalt, og det er ikke delt opp i regioner eller kontinenter, forklarer han. Vi har den samme Ånd her i Asia som i de andre menighetene rundt omkring i verden. Det merker vi når vi kommer sammen, at vi har en felles lengsel etter å etterfølge Jesus som vår forløper.

Ungdomshelg i Indonesia

 

Indonesia er et land hvor Brunstad Christian Church har arbeidet aktivt i mange år. Denne enorme sør-østasiatiske øystaten med sine nesten 280 millioner innbyggere har også en liten menighet i hovedstaden Jakarta, med ca. 10-15 venner som samles regelmessig til husmøter. Helgen 11.-14. juni dro en liten flokk ungdom fra Hong Kong og Kina til en felles ungdomssamling sammen med vennene i Indonesia.

Dette var andre gang menigheten arrangerer en slik helg i Indonesia, og i år som i fjor var responsen blant deltakerne god:
– Jeg har bestemt meg for å aldri mer være lunken, men alltid gjøre det jeg gjør med et helt hjerte, sier Hans (nederst) på 23 år fra Jakarta når vi spør ham hva han tar med seg fra helgen.
– Det gjorde også inntrykk på meg hva vi hørte fra Bibelen om at «hver den som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake er ikke skikket for himmelenes rike. Jeg vil se fremover i mine forhold, glemme det som er bak og strekke meg ut etter det jeg kan oppnå!

– Ved Guds hjelp trenger jeg aldri mer å synde, sier Miriam (øverst) på 23 fra Hong Kong.
– Problemene i mine forhold og i min hverdag er aldri for store for Gud. Han kan hjelpe meg, fortsetter hun begeistret.

Samuel på 19 fra Jakarta (til høyre på bildet) ble veldig oppbygget og styrket av å være sammen med venner på sin egen alder, med et felles mål, som kunne dele erfaringer fra sitt eget liv og sin egen hverdag.
– På mange måter har vi de samme forhold og problemer, her kan vi styrke hverandre i troen og gi hverandre oppmuntringer til å leve trofast i våre forhold, sier han.

Felleskapet gir styrke

Flere unge mennesker fra ulike deler av verden, som er aktive medlemmer i Brunstad Christian Church, har bosatt seg forskjellige steder i regionen i kortere eller lengre perioder på grunn av sitt arbeide.
– Dette har hatt stor betydning for utviklingen av menighetene i Asia, sier Po Fung Wong. Disse bidrar til å dra i den riktige retningen. Ofte er det små menigheter med få venner, men når flere personer samles om samme mål og støtter opp om arbeidet og det som blir forkynt, blir virkningene av arbeidet også større. Felleskapet og samfunnet i menigheten er viktig! For mange ungdommer har det ofte en større effekt å se det livet som disse helhjertede unge lever, enn hva som blir forkynt på møtene, understreker Po Fung.

Vil du vite mer? Kontakt oss.