Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Innvielse av nytt stevnested i Romania

Innvielse av nytt stevnested i Romania

Skrevet av: Ørjan Bolsønes, Janne Epland | Sted: Domnesti, Romania | Publisert: 1. september 2014

En historisk dag for menigheten i Romania. Det er opprømte mennesker overalt, omkring fem hundre. Det kommuniseres på flere språk, for i dag er det kommet venner fra flere land for å være sammen. Det er ikke en hvilken som helst lørdag for de tilstedeværende. Klokka nærmer seg og snart har alle sammen funnet en plass i den splitter nye salen. Musikerne tar frem instrumentene sine. Åpningsfesten for det nye stevnestedet til Romania skal starte.

Det er spesielt de unge som gleder seg i dag. De har jobbet hardt for å realisere dette store prosjektet, og flere kvelder enn de kan telle har gått med til hardt arbeid for å bygge deres eget sted. Minnene fra denne gode tiden vil ikke forsvinne; det skapes et spesielt samfunn når man jobber sammen. Målet deres er nå å ta på, de sitter nemlig i en fullstappet sal med plass til alle sammen som har kommet hit i dag. En hall, kontorer og aktivitetsrom står nå til deres egen disposisjon, når som helst. De er rørt av takknemlighet.

Minnene fra denne gode tiden vil ikke forsvinne; det skapes et spesielt samfunn når man jobber sammen.

Visjonene og planene stopper ikke der. I framtiden kan man også innrede en sal som kan romme 900 mennesker, og det kan også bygges flere overnattingshus og et idrettsanlegg. Fremtiden er lys, de kan glede seg til samlinger og stevner sammen fremover i Domnesti, deres nye stevnested.  Det er stor grunn til å holde fest i dag!

Fra én mann til en livskraftig menighet

Takknemligheten som fyller alle de tilstedeværende er først og fremst til Gud, som gjorde alt dette mulig og velsignet dem med disse mulighetene. Han virket spesielt på en trofast mann i Romania for over hundre år siden. Tankene og talene går også til denne mannen i dag, denne mannen som var den aller første iblant dem i Romania.

Nicolae Ciortan gikk i lære hos en tømrer som var kristen. Denne læremesterens godhet og mildhet mot Ciortan gjorde at han også fikk trangen etter å leve et kristent liv, en trang som ble sterkere og sterkere. Han oppsøkte mange kristne forsamlinger, men fant ikke det han lette etter. I 1965 var kona hans en dag på et møte hos en tysk evangelist fra Brunstad Christian Church. «Dette er det min mann søker etter!» tenkte hun, og på denne måten fikk de kontakt med menigheten.

De måtte en stund flytte til Tyskland under den vanskelige kommunisttiden i Romania. Ciortan fortsatte å be for landet sitt, full av inderlighet og kjærlighet, og flere evangelister fra menigheten drog for å virke videre i Romania. Arbeidet og bønnene betydde noe; i dag er det en aktiv og voksende menighet i Romania.

En ny tid

Behovet og viljen til å skaffe seg sitt eget sted økte, og dette ble til en stor mulighet da Brunstad ville inngå en avtale med vennene.

Trangen til å komme sammen og oppbygges i troen var stor, og i 14 år leide de et sted med overnattingsmuligheter. Bygningene begynte å forfalle og de måtte bytte lokale et par ganger for å kunne holde stevnene sine. Behovet og viljen til å skaffe seg sitt eget sted økte, og dette ble til en stor mulighet da Brunstad Christian Church ville inngå en avtale med vennene. De skulle stille med halvparten av pengene for et nytt lokale, så ville BCC sørge for den andre halvparten. Vennene satte raskt i gang med arbeidet og resultatet taler for seg selv.

Samfunn og enhet

Enhet og samfunn var et sentralt tema på åpningsfesten. At det er viktig å søke enhet sammen, og ikke ha noe imot hverandre, men tvert imot elske hverandre av hele hjertet. Når hver enkelt fornekter de syndige lystene i sin egen natur og tar opp sitt kors daglig, som Jesus sier, så kan Guddommelig natur komme frem i stedet. Da får man del i helliggjørelsen. Hebreerne 12, 14: «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse.» Da blir det enhet og fred i menigheten.

Gud vil kraftig styrke og hjelpe den som har denne trangen. Det er menigheten i Romania et levende bevis på.

Vil du vite mer? Kontakt oss.