Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Profetisk satsing på satelitt-TV

Profetisk satsing på satelitt-TV

Skrevet av: Karen-Birgitte Larsen | Sted: Oslo, Norge | Publisert: 17. juli 2010

Det var på påskestevnet i 1997 at menighetsleder Kåre J. Smith sa det som skulle føre Brunstad Christian Church inn i en ny og betydningsfull epoke. Endelig kunne evangeliet bli spredt til hele verden på en gang. 

- Neste år satser vi på satellitt. Da kan vennene fra hele verden følge med på møtene fra Brunstad, var Smiths spontane utsagn på et møte. 

- Brikke i misjonsbefalingen

Teknikerne på Brunstad Stevnested visste at arbeidet med satelitt-TV kom til å bli en enorm teknisk utfordring, som krevde stor innsats fra mange. Begeistringen for å kunne spre Guds evangelium til hele verden, satte allikevel de tekniske ekspertene i arbeid straks de fikk beskjed om det.

Allerede 29. mars året etter, hadde Brunstad Christian Church sin første satellittsending, direkte fra Oslo og ut til lokalmenighetene i hele verden. 

- Formidler verdens beste budskap

Selv om Brunstad Christian Church sine lokalmenigheter selvfølgelig har lokale møter rundt omkring i verden, er stevnene på Brunstad store høydepunkter. 

Harald Ditlefsen har vært med i utviklingen, for å hele tiden forbedre kvaliteten på sendingene og er svært begeistret for å spre Guds ord på denne måten.

- Det er selvfølgelig svært spennende og veldig gledelig å være med på å formidle verdens beste budskap til hele verden, forteller Ditlefsen, som mener satellitt-TV har latt det som står i Ef. 4,4-6 gå i oppfyllelse i en større grad.

«Ett legeme og en Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall; en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennom alle og i alle.»

- Det betyr at også omsorgen for den enkelte og for enheten i menigheten ligger mye sterkere i den enkeltes bevissthet, forklarer Ditlefsen.

«Brunstadparaboler» blir stadig installert i flere land og forkynnelsen oversatt til nye språk, til stor begeistring og betydning for lokalmenighetene rundt omkring i verden.

I dag følger cirka 30 land og 60 lokalmenigheter stevnene på satelitt-TV, og cirka 35 land og 50 lokalmenigheter på internett-streaming.

Hva betyr TV-sendingene fra Brunstad for deg?


Cheryl Campher, Australia

Satelittoverføringene er som en vitamininnsprøyting fra himmelen – en frisk, øyeblikkelig oppkvikker fra Brunstad. Det føles som jeg får direkte tilgang til det som ligger Guds hjerte nær. Satelittsendingene er også på en måte veldig samlende, fordi jeg vet at alle rundt om i hele verden hører det samme budskapet. Jeg får ofte direkte hjelp til mine daglige forhold fra disse sendingene. Det føles også som om jeg får kontakt med venner når jeg ser dem på skjermen, og det er fantastisk å få et glimt av mine [eldre] barn som er på Brunstad.

Erich Guerrero, Chile

Først og fremst er sendingene for meg personlig en stor kilde til Guds ord. Det er vanskelig å forklare med ord hvor viktig dette er for livet. Guds ord kommer så klart og kraftig frem, og det å følge med på sending er nesten som å være der på Brunstad. Av og til kan jeg ikke følge med «live og direkte» på grunn av tidsforskjell men det er allikevel like levende.

Eunice Ng, Singapore

Som en ungdom som bor i Asia, betyr overføringene fra Brunstad svært mye for meg. Jeg kan ikke komme så ofte til Brunstad, men jeg kan drikke av den ånden jeg kjenner kommer derfra, og jeg kan se, høre og smake av arbeidet som Gud gjør i menigheten. Budskapet jeg hører er en stor hjelp for mitt liv, og ofte er det akkurat det jeg trengte å høre.

James Allen, Australia

Å se på satelittoverføringer fra Brunstad er veldig fint når jeg ikke har mulighet til å selv være tilstede – selv om jeg prøver å komme med noen års mellomrom. Siden jeg faktisk har vært på Brunstad selv, har jeg funnet ut at satelittoverføringene betyr mer for meg. Jeg fikk mange venner da jeg i en periode jobbet i Norge, og det er utrolig fint å se dem sitte i salen på Brunstad under møtene.

Vil du vite mer? Kontakt oss.