Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Skjulte Skatter 100 år

Skjulte Skatter 100 år

Skrevet av: Trond Eivind Johnsen | Sted: Oslo, Norge | Publisert: 30. januar 2012

I januar 1912 begynte brødrene Johan Oscar og Aksel Smith å utgi Skjulte Skatter. I år feirer bladet 100 år.

Johan Oscar Smith var etter sin omvendelse i 1898 en aktiv skribent. Han sendte ofte inn stykker til lokale kristne blader, men opplevde oftere og oftere å få artiklene i retur på grunn av hans skarpe og radikale lære om Kristus åpenbart i kjød, Kristi legeme og lydighet mot Kristi bud. Det var da tanken på et eget blad oppsto mellom de to brødrene.

100 år som snøplog i Guds tjeneste

I 1909 skrev Johan i brev til sin bror: Du taler om bladet. Det bør fødes i hvile og fremkomme av trang; for Gud er den som fyller all vår trang i Jesus Kristus. Alt i bladet må føre direkte til gudsfrykt. Vi har nok av «fortellende» blad. Vi trenger et «arbeidende» blad, fullt av Ånd og liv.

Senere, i 1911, rett før første nummer skulle utkomme, skrev han igjen om bladet: Skjulte Skatter vil virke som en snøplog, for folk kan ikke se veien, det er hvitt alt sammen — oversnødd. Satan regjerer riktig i en lysets engels skikkelse.

Bladets første utgivelse åpner med følgende ord fra brødrene Smith:

Drevet av indre trang og overbevisning utsendes herved det første nummer av «Skjulte Skatte». Helliget Herren beder vi, at bladet vil bli en tjener for de troende til at kaste lys over de veie, som fører til et dypere samfundsliv med vor Herre Jesus Kristus. Bladets maal er at føre frem saadan sandhet, som fører til tro og gudsfrygt. Tit. 1,1.

I 100 år har denne «snøplogen» blitt utgitt, i stadig flere land og på stadig flere språk, og på den måten har Smiths budskap nådd ut til over 65 land hvor Brunstad Christian Church har forsamlinger. Flere og flere har blitt grepet av Smiths sannhetskjærlige stykker basert på Guds ord, og har ved bladets virke kommet inn i livet Smith selv levde.

«At et slikt blad, kjemisk fritt for populistiske reisebeskrivelser og reklamefinansiert økonomi, månedlig har blitt utgitt gjennom hundre år, er i seg selv et Guds under og enestående i vår tidsalder!» skriver dagens redaktører, Kåre J. Smith og Sigurd Johan Bratlie i årets jubileumsnummer.

Du kan lese Kåre J. Smiths stykke «Kom jeg vil vise deg bruden» i jubileumsnummeret av Skjulte Skatter her.

«Bruden»

Smiths første stykke i Skjulte Skatter, i januar 1912, hadde tittelen «Bruden». I dette stykket forklarer han hvem Jesu dyrekjøpte brud er, og hvilket forhold det er mellom bruden (menigheten) og brudgommen (Kristus).

Du kan lese 1912-stykket «Bruden» av Johan Oscar Smith her.

Bestille Skjulte Skatter

Bladet, som kommer ut hver måned, utgis på Stiftelsen Skjulte Skatters forlag. Dersom du ønsker å bestille bladet, eller et tre måneders gratis prøveabonnement, kan dette gjøres på forlagets hjemmesider.

Vil du vite mer? Kontakt oss.