Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Brunstadfest i verdens nordligste menighet

Brunstadfest i verdens nordligste menighet

Skrevet av: I. M. Larsen | Publisert: 14. juni 2012

«De unges pryd er deres kraft» står det i Ordspr. 20, 29. Men hva betyr egentlig det? På Brunstadfesten i nord-norske Harstad ble dette temaet belyst på en klar og praktisk måte gjennom taler, flere ulike kortfilmer, panelsamtaler og korsang.

Festleder og programleder Kjetil Gjøsund forteller at temaet på festen har sin bakgrunn i den store, kraftfulle ungdomsgruppen i Harstad. - Menigheten her i Harstad består av en ekstra stor prosentandel ungdommer som er grepet av Jesus. Derfor syntes vi at dette temaet passet ekstra godt for oss, forteller han.

Men hva er årsaken til at det er så mange ungdom?

Gjøsund begrunner den store ungdomsflokken med at ungdommene har vært velsignet med en klar og tydelig forkynnelse av Guds ord i sitt menighetsmiljø. – De som forkynner Ordet er ikke populistiske barne- og ungdomsarbeidere som vil ha tilhengere, men har selv som ganske unge, i kraft av troen på livets ord, kommet til et langt over gjennomsnittet lykkelig og interessant liv.  Gjøsund tror dette gjør at ungdommene også selv blir grepet av det samme livet. 

– De som forkynner Ordet er ikke populistiske barne- og ungdomsarbeidere som vil ha tilhengere, men har selv som ganske unge, i kraft av troen på livets ord, kommet til et langt over gjennomsnittet lykkelig og interessant liv.

Hva betyr «De unges pryd er deres kraft»?

Og det er nettopp ungdommene denne festen er spesielt rettet mot. Ved hjelp av eksempler fra sine egne ungdomsår gjør brødrene budskapet enkelt og klart for de unge. I en film innledningsvis blir Brunstadfestens tema belyst på flere måter. Her kommer det fram hva som ligger i bibelverset: «De unges pryd er deres kraft» (Ordspr. 20, 29).

– Som ungdom har man ikke så mye visdom, kunnskap og livserfaring – men man har en sterk kraft over seg ved at man har et helt og et rent hjerte for Gud

– Som ungdom har man ikke så mye visdom, kunnskap og livserfaring – men man har en sterk kraft over seg ved at man har et helt og et rent hjerte for Gud, sier Kåre J. Smith. – Og den handlekraften dette gir er en veldig stor pryd for en ungdom.

Den Hellige Ånds kraft

Filminnslagene, sammen med de andre elementene i festen, får også fram hvor avgjørende det er å bli fylt med Den Hellige Ånds kraft tidlig i sin ungdom. – Det er bare i denne ånden vi kan beseire synden i kjødet, sier Kåre J. Smith. Det kommer også fram hvor viktig det er å være nøye i alle små og store situasjoner. Hvis man prøver å jukse og synde litt i det skjulte vil nemlig Den Hellige Ånd forlate oss med en gang. Hjertet må bevares helt rent dersom vi skal få beholde denne kraften resten av livet.

Brunstadfesten går slag i slag og skifter stadig mellom ulike spennende innslag. Menigheten i Harstad kan blant annet by på et show utenom det vanlige. Etter et flott kulturelt innslag med samer, landsdelens urfolk, i sentrum, viser de unge samene en ny side av kulturen i det de tar over scenen med heftige hip hop «moves». Dette til publikums store begeistring.

Festen rundes til slutt av med en film hvor mennesker verden over forteller hva de ville gjort dersom de var unge i dag. Dermed får ungdommene mange viktige råd og formaninger de kan ta med seg hjem i sine egne liv.

Etter tre og en halv time er TV-sendingen over og en takknemlig festleder, Kjetil Gjøsund, kan fortelle at han er veldig fornøyd med festen.

– Jeg sitter igjen med en respekt og takknemlighet av å ha fått lov til å være med på å gjøre noe til velsignelse for så mange mennesker over hele kloden. Mennesker med totalt forskjellig bakgrunn, kultur, geografi, oppvekstsvilkår eller økonomi, men med samme håp og tro i livet: Å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. (2. Pet 3, 14)

Vil du vite mer? Kontakt oss.