Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Ekteparhelg i Frankrike

Ekteparhelg i Frankrike

Skrevet av: Nathalie Tombre | Sted: Villers-les-Moivrons, Frankrike | Publisert: 27. juni 2014

Flere venner var under pinsehelgen samlet på BCC Nancy sitt møtested øst i Frankrike. Mange hadde også tatt turen fra  BCC i Paris, Alsace og Syd-Frankrike for å tilbringe helgen sammen med vennene fra Nancy.

Hovedmålet med helgen var å oppbygge og oppmuntre hverandre til «kjærlighet og gode gjerninger », spesielt med tanke på ansvaret vi har i familiene og i omgivelsene våre.

Et av helgens høydepunkter var søndag kveld da en strålende gruppe frivillige ungdommer gjorde om salen til fest med et utmerket treretters måltid, live-musikk, og en spesielt oppbyggelig stund.

Arild Tombre, en eldre broder med mange barn og et langt, erfaringsrikt liv bak seg, minnet oss om en sang fra sangboka vår, «Herrens Veier»: « Kan du se hvor barna hjelper deg i livet, letter deg for byrden av å leve selv? Takk din Gud og skaper at han har deg givet i familien et herlig kildevell.»

Kan du se hvor barna hjelper deg i livet, letter deg for byrden av å leve selv?

Det er en sann byrde å leve for seg selv. Vi som har fått barn bør være så takknemlig for de barna Gud har gitt oss. Ofte vil barnas oppførsel avdekke tilbøyeligheter i oss selv som må renses, synd som vi må kvitte oss med! Vi VIL seire over all synden som bor i oss, så det er egentlig til vår nytte og glede når vi får se den irritasjon, utålmodighet, stolthet osv. som kommer opp.

Livet går så fort! Det står i Bibelen: «Lær meg å telle mine dager så jeg kan få visdom» Visdommen består blant annet i å være takknemlig for sin ektefelle og for barna sine. Gud har gitt seg til oss gjennom dem, og vi kan se det slik at når vi har med dem å gjøre, så er det som om vi har med Gud å gjøre. Når vi har det sinnelaget får vi lyst til å elske og tjene våre barn med takknemlighet og glede. Vær et velbehagelig offer, da lever vi ikke forgjeves!

Det er egentlig til å nytte og glede når vi får se den irritasjon… osv. som kommer opp

Dagen etter samlet vi oss igjen til et møte, og mange av vennene uttrykket en trang til virkelig å sette i praksis alt det vi hadde hørt i løpet av denne velsignede helgen. Vi hørte at Gud ikke gir oss byrder for å trykke oss ned. Tvert i mot! Riktignok kan vi få mange forskjellige prøvelser, men Jesu åk er « gagnlig og lett». Vi er ikke kalt til å bli « moralsk bedre». Det Gud vil i prøven er å skape et nytt liv, et liv etter hans bilde hvor vi ved lydighet og offerånd viser Kristi dyder som er godhet, mildhet, tålmodighet, barmhjertighet osv. Det blir til en velsignelse for de som er rundt oss, våre barn og vår ektefelle!

Må Guds gode Ånd råde i hjemmene våre slik at barna føler seg vel og kan ha stor frihet, uten at vi glemmer å bygge en ildmur som holder borte verdensånden, tidsånden og all synds ånd!

Det Gud vil i prøven er å skape et nytt liv… hvor vi ved lydighet og offerånd viser Kristi dyder som er godhet, mildhet, tålmodighet, osv.

Det er ingen tvil om at når vi kommer hjem etter en slik helg hvor Guds ord og hans Ånd har vært i fokus, så kjenner vi oss veldig styrket og oppmuntret til et helhjertet kristenliv. Ved eksempelet Gud ga oss i Jesus Kristus, kan vi finne veien som kan frelse oss fra synden, fra våre egne reaksjoner, fra vår egen vilje og fra egoismen vår. La oss gå skritt for skritt på veien som er åpnet av Jesus, slik at vi kan være en velsignelse der Gud har satt oss. Da kan vi leve et rikt og nyttig liv, til ære for vår Frelser.

Vil du vite mer? Kontakt oss.