Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

En aktiv menighet

En aktiv menighet

Skrevet av: I.M.Larsen | Publisert: 19. mars 2012

Brunstad Kristelige Menighet er en menighet med høyt aktivitetsnivå, både av åndelig, og av en mer praktisk art. Hva er tanken bak alt det som skjer i menigheten?

I artikkelen: En uke med Brunstad Kristelige Menighet  møtte vi seks personer fra BKM i Østfold for å oppleve livet i menigheten. Etter å ha tilbrakt en hel uke sammen med dem kan vi trekke konklusjonen: Det er utrolig mye som skjer i løpet av en uke i BKM. Men hva er egentlig årsaken til dette?

Ole Olsen har ansvaret for menigheten i Østfold. Olsen sier at engasjementet i menigheten har flere perspektiver. – Først og fremst har vi det åndelige perspektivet som er gjennomgående for alt vi driver med. Men virksomheten i menigheten har også et praktisk og et mer menneskelig og sosialt element.

Oppbyggelse

– Alt knyttes sammen til trosstyrkende samvær for de som er til stede– og skal være til ære for Kristi legeme som bygges nå i den nye pakts tid.

Dersom vi har et hjerte som vil tjene Gud så gir alt sammen et åndelig utbytte.

Olsen legger forklarende til at Kristi legeme er et bilde på de menneskene som lever etter Guds ord og vilje her på jorda. På dette legemet er Kristus hodet, hvormed hvert av lemmene har sin direkte kontakt. – For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, skriver Paulus til korinterne. (1. Kor. 12, 13) I den Ånd som driver oss til å dømme synden i oss selv har vi også adgang til Faderen, forklarer Olsen. – Og alle som lever et slikt liv, de har samfunn med hverandre. Når slike mennesker kommer sammen, da blir det samfunn. Dersom vi har et hjerte som vil tjene Gud så gir alt sammen et åndelig utbytte.

Anders Andersen har ansvaret for ungdomsgruppen i Østfold. Hver fredag samles de til ungdomsmøte. For øvrig er de med på veldig mye i løpet av en uke: Alt fra Aktivitetsklubben på tirsdag til ungdomsmøte på fredag og menighetsmøte på søndager.

Andersen poengterer også det gjennomgående målet bak alt som skjer i menigheten; nemlig at alle skal bli styrket og utvikles i sitt gudsforhold. For en ungdom er det et høyt mål å overvinne syndige tilbøyeligheter og lyster som sterkt påvirker alle mennesker, ikke minst i ungdomsårene. Når den enkelte har fokus på dette i de ulike livsforhold, blir det ikke krangel og splid, men tvert i mot trivsel, takknemlighet og enhet.

Bli bevart

Ole Olsen legger også vekt på de andre sidene ved det vi driver med i menigheten. Han tar de yngste ungdommene og barna som eksempel. – Barn og ungdom trenger aktiviteter. Det skaper trivsel og engasjement.

– Barn og ungdom trenger aktiviteter. Det skaper trivsel og engasjement.

Barn og ungdom er jo en utsatt gruppe. Fram til de blir født på ny selv trenger de et tilbud som engasjerer dem. Det som gjerne bevarer dem i denne tiden er den godheten de ser og opplever fra mennesker som står dem nær.

Andersen poengterer at det å være opptatt med noe dessuten er bevarende i seg selv. Alternativt blir de gjerne drivende rundt uten mål og mening, og da er faren desto større for å havne oppe i noe de vil angre på senere i livet.

Den praktiske dimensjonen

Ole Olsen er også opptatt av den praktiske betydningen frivillig arbeid har for spesielt ungdommene. Olsen snakker her om hvordan ungdommene blir skodd til å klare seg godt i arbeidslivet. Gjennom frivillighetsarbeid lærer de seg alt fra ulike typer håndverk som maling, snekring og å legge belegningsstein, samt servering på fester, mattilberedning og ikke minst administrasjon og lederskap. Her er listen lang. - Vi ser dessuten at ungdommene får et eierskap til det de er med på. Vi opplever for eksempel veldig lite hærverk.

– Det er jo også sånn i samfunnet at folk roper etter tiltak og tilbud og forventer at samfunnet skal stille opp. Det ligger i menighetens kultur å skape slike tilbud selv. Vi setter i gang, og får ungdommene med oss.

Både Andersen og Olsen snakker engasjert om viktigheten av å få lov til å være med å gi, enten det er i form av fysisk jobbing eller å være med å arrangere fester, turer eller aktiviteter for barn og unge.

Den om velsigner skal trives

- Det å gi av seg selv - gi tid og krefter for andre, det gir en utrolig stor glede og velsignelse.

- Det å gi av seg selv - gi tid og krefter for andre, det gir en utrolig stor glede og velsignelse. Den som velsigner skal trives, står det i Salomos ordspråk 11, 25. Det er rett og slett Guds lover som blir oppfylt, sier Andersen engasjert.

 - Det var litt artig å se; dattera mi på 13 kom hjem fra vaskedugnad i går. Hun strålte fra øre til øre – så fornøyd, forteller Andersen. - Det betyr noe for dem å være med å gjøre en innsats – å føle at de betyr noe.

Han forteller også begeistret om Aktivitetsklubben, og hvordan barna her får opplevelser for livet sammen med eldre ungdom som er gode forbilder for dem. - Her møter de ungdom som tenker og planlegger gøye ting for dem; som gir dem sin fulle og hele oppmerksomhet. Det er jo veldig stort. - For ungdommene selv er det også en fantastisk hjelp til å få tankene bort fra seg selv, og sin egen egoisme. Og når du spør dem – så er de glade og takknemlige. De er lykkelige. De arbeider på seg selv så de kan bli mer tålmodige, og få en større kjærlighet til barna.

Det er altså en mangesidig gevinst ved de ulike ting som skjer i menigheten. Olsen og Andersen er først og fremst opptatt av hvordan oppbyggelsen og samfunnet med de andre lemmene er en avgjørende hjelp for å leve etter Guds vilje. De peker også begge på den bevarende funksjonen aktivitetene i menigheten har for barn og ungdom, samt den trivselen og gleden det gir dem. Aktivitetene og frivillig arbeid fører dessuten med seg mange praktiske fordeler og mye velsignelse for alle.

 

 

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.