Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

En arena for fellesskap i troen

Skrevet av: Tove R. Johnsen, Randi Fosse | Publisert: 17. mars 2010

Ikke bare en åndelig kraftstasjon, søstrestevnet på Brunstad var også en arena for fellesskap, der søstre fra hele verden kunne glede seg over felles tro på seier og frigjørelse fra synden. Bli med tre av søstrene på innsiden av søstrestevnet 2010.

Møtene og den åndelige oppbyggelsen er et klart høydepunkt på stevnene på Brunstad, men også alt som foregår rundt er viktig når troende mennesker kommer sammen. For mange har det som skjer mellom møtene avgjørende betydning.

- Det er helt spesielt å kunne dele fellesskap med likesinnede søstre, sier Marie Kennedy som reiste sammen med datteren Susan og hennes venninne Melissa fra Connecticut til årets søstrestevne på Brunstad.

Brunstad.org fulgte de tre tilreisende amerikanerne gjennom stevnet. Bli bedre kjent med dem i lydbildeserien.

Unik setting

3300 søstre fra hele verden var samlet på Brunstad i anledning søstrestevnet. De tilreisende kom fra alle fem kontinenter og var fra 13 år og oppover.

- Det blir en helt spesiell atmosfære når 3300 søstre, halvparten mødre, kommer sammen på en slik måte. Det gir en ekstra dimensjon, sier en av søstrene i denne lydbildeserien. 

Vil du vite mer? Kontakt oss.