Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«En veiledning til evig glede» - refleksjoner etter stevnet

«En veiledning til evig glede» - refleksjoner etter stevnet

Skrevet av: M. Hartje | Sted: Melsomvik, Norge | Publisert: 14. september 2012

I august hadde vi et ekstraordinært, årlig stevne på Brunstad. Det var mer enn 7000 mennesker fra 34 forskjellige land tilstede. Til tross for den lange reisen, er det for mange en selvfølge å komme hit til en uke med flere møter og aktiviteter for barn og unge.

Etter sommerstevnet spør vi tre deltakere med ulike livssituasjoner, om en kort refleksjon og noen tanker om det de har hørt.

Lydia, 27:

«Jeg drar først og fremst til stevnet for å høre Guds ord som hjelper meg i hverdagen. Ånden på stevnet motiverer meg til å la Guds ord og hans Ånd virke på meg personlig, slik at det kan komme nye, gode tanker og at kjærligheten kan vokse i mitt hjerte dag for dag, uavhengig av situasjonene jeg befinner meg i. Troen ble fornyet i mitt hjerte og jeg er full av arbeidslyst og takknemlighet for at jeg nok en gang fikk høre ord rett i fra himmelen.»

 - Jeg drar først og fremst til stevnet for å høre Guds ord som hjelper meg i hverdagen.

Tamina, 21:

«Det er helt naturlig for meg å dra til Norge på sommerstevnet. Denne ene uka på Brunstad er et like stort høydepunkt i kalenderen som jul og påske. Hele stevnet har gjort et stort inntrykk på meg. Etter alt det jeg har hørt og opplevd på Brunstad, er jeg klar for å ta hver enkelt situasjon i hverdagen, hjemme og i arbeidslivet, med glede. Det ble tydelig for meg at jeg stadig må vende meg bort fra mørket til lyset, oppgi det onde og jage etter det gode. Jeg gleder meg over at livet mitt forandrer seg og blir bedre og bedre.»

Jeg gleder meg over at livet mitt forandrer seg og blir bedre og bedre.

Daniel, 39:

«Guds ord er for meg som en veiledning til evig glede. Ved å innrette livet mitt etter Guds ord, blir jeg lykkelig på jobben, i ekteskapet og over alt hvor jeg er. Forkynnelsen på Brunstad virker en nød i meg for at mitt liv må stemme overens med Guds ord og at jeg kan være et levende eksempel på at det er mulig å seire over synden. 

Alle Kristi dyder skal vokse i meg og egoismen min skal forsvinne helt. De ulike situasjoner som jeg møter i dagliglivet hjelper meg til det. Fordi jeg søker Gud på alvor i bønn, får jeg hjelp til å seire i rett tid. Ved kraften fra Den Hellige Ånd, kan jeg seire når jeg blir fristet, slik at jeg ikke faller og må gjøre meg bruk av tilgivelsen. 

... fordi gudfryktige brødre har praktisert ordene som de forkynner i sine egne liv.

Kjærligheten til Jesus driver meg inn i de gjerninger som er tilrettelagt for meg og der blir jeg kjent med underets Gud. Jeg opplevde ikke forkynnelsen bare i ord på stevnet, men i Ånds og krafts bevis (1.Kor. 2,4-5). Det er fordi gudfryktige brødre har praktisert ordene som de forkynner i sine egne liv.»

- Guds ord er for meg som en veiledning til evig glede.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.