Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Et stadig voksende og dypere fellesskap

Et stadig voksende og dypere fellesskap

Skrevet av: Karen-Birgitte Larsen | Sted: Norge | Publisert: 5. juli 2010

BRUNSTAD, NORGE: Søndag var første dag på sommerstevnet på Brunstad. Frank Ditlefsen med familien er blant de over 8500 deltakerne som ser fram til to uker med åndelig oppbyggelse, aktiviteter og fellesskap.

Bli nærmere kjent med Brunstad, familien Ditlefsen og se og hør utdrag fra Kåre J. Smiths tale på stevnets første møte (ovenfor).

– Guds ord forkynt med kraft

Sommerstevnet på Brunstad har en helt spesiell betydning for flere tusen av menighetens medlemmer over hele verden. Men hva er spesielt med dette samværet og hvilken personlig betydning har sommerstevnet for enkeltmennesker?

Tielman Slabbert (Vanderbijlpark, Sør-Afrika)
 

–  Det som er spesielt for meg, er det fellesskapet vi har på Brunstad. Her møter jeg hvert år mine kjære venner fra hele verden og kan tilbringe kvalitetstid med dem. Fra år til år har jeg opplevd hvordan vårt fellesskap øker, vokser seg dypere og blir mer verdifullt. Her deler vi lyset og hjelpen vi mottar fra Gud og hans Ord.

– Å komme til sommerstevnet er avgjørende for meg! Det er her jeg hører Guds ord og får hjelp for mitt liv. Jeg opplever det som det er skrevet i Jesaja 2,3: Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Tove Rytter Berrocal (Lillesand, Norge)

– Når jeg tenker på sommerstevnet kommer jeg på sangen i Herrens Veier: «Stig opp og se på Sion – vår høytidsstevners by». Å komme til Brunstad er høytid – akkurat som da de hellige i sin tid dro opp til Jerusalem.

– På stevnet blir Guds ord levende, rene og klare ord forkynt, slik at jeg kan få lys og hjelp i mitt personlige liv. Er jeg ydmyk i mitt hjerte når jeg sitter på møtet og hører, da vil Gud selv åpne mitt indre øre for hans tale. Da får jeg den hjelpen jeg trenger. Meningen og målet med livet mitt blir satt i perspektiv på Brunstad.

Claude Kue Kamdem (Kamerun)

–  På stevnene blir Guds ord forkynt med kraft til alle. Det som er spesielt med sommerstevnet er at barn, ungdom og voksne ikke bare får Guds ord, men også mulighet til flere trivelige aktiviteter, som skaper en veldig god atmosfære for alle. 

–  For meg personlig betyr sommerstevnet en tid hvor fellesskapet mellom mange fra forskjellige kanter av verden blir bygget. Jeg lærer de andre å kjenne og jeg drikker mer av livets vann, som er Guds ord, som veller frem på Brunstad. Brunstad er vårt Jerusalem, og hvert sommerstevne er for meg som det står skrevet i Salme 122,1-5: Jeg gleder meg ved dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter star i dine porter - - - For der er stoler satt til dom, stoler til Davids hus.  

Mirjam Wong (Hong Kong, Kina)

– Fordi jeg er fra andre siden av verden, er det fantastisk og virkelig spesielt for meg å være på sommerstevnet. Der kan jeg møte alle vennene mine fra alle forskjellige steder på ett og samme sted. Siden vi alle har akkurat samme lengsel, blir fellesskapet og trivselen ekstra god. 

–  Å komme på stevnet er for meg som å komme til en fest hvor jeg får åndelig mat og oppmuntring, som alltid er til veldig stor hjelp for min personlige utvikling.

Grethe Johansen (Grimstad, Norge)

– Vi deler sommerferien sammen med herlige venner og masse glede og trivsel. Fellesskapet blir styrket på møter og samvær.

– For meg personlig betyr det mye at fikk jeg være med på sommerstevnet første gang som 13-åring. Jeg forsto lite den gangen, men vennene var så inderlig gode mot meg. Jeg fikk kjenne den omsorg de talte om på møtene. Siden har jeg vært helt avhengig av det åndelige påfyll som gir styrke til å stride troens gode strid. Jeg er personlig inderlig takknemlig for Brunstad og alle mine herlige venner!

Vil du vite mer? Kontakt oss.