Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Forkynte om frihet fra synden

Forkynte om frihet fra synden

Skrevet av: Kevin Choat | Sted: Bergen | Publisert: 28. april 2010

I helgen var venner fra store deler av landet samlet til det tradisjonsrike brødresamværet like utenfor Måløy. Til samlingen kom om lag 250 venner til en sosial og aktivitetsfylt helg med fotballturneringer, festmåltid og oppbyggelse.

Jostein Helgheim (16) fra Bergen er med på samlingen for fjerde gang.
– Spille fotball, slappe av og snakke med kjente i kaffebaren, svarer han på spørsmål om hva han gleder seg mest til. 
– Vi ser veldig frem til denne begivenheten. Vi er jo en liten menighet, forteller Jens-Frode Vågen fra Måløy.
Sammen med flere venner fra lokalmenigheten utgjør de vertskapet denne helgen.
– Prisen er liten i forhold til utbyttet.

Harald Log har reist sammen med venner fra Stavanger for å delta i samlingen. 
– Her får vi en åndspåvirkning som er en hjelp til livet vi lever, sier han.

 

To måter å tjene Gud

– Det er to måter å tjene Gud på.
Kåre J. Smith tok utgangspunkt i romerne 7,4 på helgens første møte, og forklarte forskjellen på å tjene Gud i den nye og den gamle pakt. 
– Den gamle pakt oppsto da jødefolket fikk loven. Den fungerte som et juridisk dokument, og ved den ble synden utryddet fra Israel ved at synderen ble straffet.
Smith forklarte at dette ble til en stor velsignelse for Israel, til tross for at loven ikke var fullkommen.
– Den kunne ikke gjøre noe med begjæret, det var jo skjult i kjødet.
Smith var begeistret da han forklarte mulighetene ved den nye pakten:
– Ved Åndens tjeneste kan vi få en kolossal frihet fra synden i vårt kjød! Han forklarte videre at denne friheten blir gitt oss når vi er lydige mot Den Hellige Ånd. Et annet navn på Den Hellige Ånd er «mannen med lyset» som kommer til oss med innsikt i vår egen falne natur:
«Ser du dette?» spør Den Hellige Ånd.
«Ja» svarer du.
Smith forklarte hva vi da hadde å gjøre:
– Jeg hater det og avstår fra det, døder det ved Den Hellige Ånds kraft. Denne friheten er tilgjengelig for de som har gitt avkall på verden for fullt ut å tjene Gud etter hans virkninger, forklarte Smith videre.
– Du må være et offer, du skal jo dø fra det du var fanget under, og det er jo synden, forklarte Smith.  

 

En løsning på fristelsen

– Jeg har fornyet standpunktet om å leve helt for Gud, forteller Jostein Helgheim etter siste møte. Budskapet han har hørt har gjort inntrykk.
 
Fotballkampene har også svart til forventningene:
– Det var gøy, helt nydelig! Vi tapte alle kampene, ler han.

– At vi som er ungdommer kan sitte og høre hva som er forskjellen på fristelse og synd.
Harald Log svarer på spørsmål om hva som har vært hovedinntrykket fra helgens samling.

– Det ble levende for meg at du kan glede deg selv om du blir fristet. Vi kan glede oss, fordi vi har en løsning på det med fristelsen, fortsetter han.
- Ja?
- Altså, når det kommer en uren tanke, det er jo det som er fristelsen, så kan vi ta et valg. Da kan du ta et valg, og velge det som er godt.

 

Et samvær med stor betydning 

Samværet i Rimstaddalen samler hvert år troende menn – brødre – fra nordvestlandet til oppbyggelse og fellesskap. Spesielt for årets arrangement var at menighetsleder Kåre J. Smith var tilstede. Brunstad.org spurte Kåre om hans motivasjon til å være med på samlingen:

– Samlingene her er jo noe vi har lang tradisjon for. Jeg har vært med mange ganger her oppe, første gang var for sikkert tretti år siden. Og motivasjonen? Ja det er jo å oppbygge troen i brødrene, å styrke de unge brødrene. Det er min motivasjon til å komme her. Jeg gleder meg veldig når jeg ser all ungdommen her som er grepet av Kristus!

Hvilken betydning tror du disse stevnene har?

– Jeg tror de har stor betydning! Kåre er tydelig overbevist, og forklarer det videre ved at den litt mer intime settingen i et eksotisk vestlandsmiljø, borte fra det daglige livet og samlet om Guds ord gir gode omstendigheter for å så Guds ord:
– Det kommer noe inn i hjertet, man får noen av de såkornene i hjertet, og disse vil spire i tålmodighet når tiden går. Og det har stor betydning at vi også får være sammen med de andre, og får oppleve fellesskapet og gleden.

Så da tror du at samværet har betydning ikke bare for menighetene, men også for enkeltpersoner?

– Ja, stor betydning for enkeltpersoner. For den enkeltes tro og styrke i det daglige liv. Jeg husker selv da jeg var ung og kom til sånne steder. Jeg var mektig styrket! Til å gå på, og gå videre.

– Nå kommer det mennesker fra flere menigheter, noen fra Harstad, andre fra Valdres og Stavanger. Hvem er disse menneskene som kommer sammen her, det er jo bare for en kort helg?

– De kommer jo som ørner til åtselet, svarer Kåre, og forklarer hva han mener med bildet fra Bibelen:
– Det er jo den levende Guds ord. Dette er jo mennesker som er veldig forskjellige. Men èn ting har de felles; de er grepet av samme Ånd, de er døpt med én Ånd til å være ett legeme. Og der mange unge brødre er som har den samme trangen, der vil de gjerne komme for å høre og være.
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.