Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Fornedrelses vei er kongers vei

Skrevet av: Redaksjonen | Sted: Brunstad, Norge | Publisert: 30. oktober 2010

– Det er ikke naturlig for et menneske å fornedre seg selv, begynte Kåre J. Smith brødrestevnet på Brunstad i dag. Han talte om at Jesus, vår forløper, fornedret seg selv. 

– Og fornedrelse er nettopp kongsveien inn i Guds rike, sa Smith i sin tale.

Brunstad Christian Church holder brødrestevner på Brunstad hver høst. Stevnene er et av mange høydepunkter i året, spesielt for de 3500 brødrene som er samlet på stevnestedet denne oktoberhelgen.

Stevnet startet fredag kveld hvor Kåre J. Smith holdt en kraftig tale om ydmykhet og tro. Lørdag formiddag fortsatte stevnet i den samme, kraftige ånd.

– En veldig hemmelighet

Kåre J. Smith talte om at Jesus gav avkall på det å være Gud lik. Han hadde det sinnelaget at han ydmyket seg selv, og det står i Bibelen om å ha det samme sinn, Kristi sinn, der man av seg selv ydmyker seg.

– Det er en veldig hemmelighet, sa Kåre J. Smith om det å ydmyke seg selv.

Når man følger Jesus i fornedrelsen ligger åndelige rikdommer rett for hånden. Men da kjenner man også sin fattigdom.

– Salige er de fattige i ånden! lyder talen fra Smith.

Ved åndens fattigdom kan man tilrive seg Guds visdom. I det daglige liv ligger situasjonene hvor man skal ydmyke seg. 

– Slik har Gud gjort det, merkelig hvor han har lagt frelsen, smiler Smith.

Hør begynnelsen av Kåre J. Smiths tale i videoen.

Vil du vite mer? Kontakt oss.