Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Gud gjorde det umulige mulig

Gud gjorde det umulige mulig

Publisert: 29. april 2010

– Ved Jesu verk er det mulig å få seier over synden, forkynte Kåre J. Smith på søstremøtet på Brunstad onsdag kveld.

Kåre J. Smith begynte med å lese fra Hebr 10, 5: Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg. 

Smith forklarer at Jesus fikk et legeme og ved det legemet skjedde det som ikke kunne skje ved gaver og offer i den gamle pakt, nemlig det å døde synden i kjødet.

Det er en ufattelig kjærlighet fra Gud som frigjør oss og gir menneskene kraft til å overvinne, sier Kåre J. Smith om det verket som Jesus gjorde.

Smith forklarer videre hvordan Jesus gjorde Guds vilje på jorden, som den skjer i himmelen.

– Nettopp fordi han hadde et legeme som deg og meg, så ble det også gjort et verk for vår skyld, fortsetter Smith.

Smith forklarer at det nå er mulig å komme inn i den frelsen som Jesus kom med og leser fra Romerne 8, 3: Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. 

I taleutdraget ovenfor kan du høre Kåre J. Smith tale om hvordan Gud gjorde det umulige mulig da han sendte sin sønn til jorden.

Vil du vite mer? Kontakt oss.