Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hvorfor har vi to sommerstevner?

Hvorfor har vi to sommerstevner?

Skrevet av: Trond Eivind Johnsen | Sted: Melsomvik, Norge | Publisert: 14. august 2012

Selv om det kun er tre uker siden juli-stevnet ble avholdt på Brunstad, er neste sommerstevne allerede godt i gang: sommerstevnet i august!

Siden 2005 har det blitt arrangert to sommerstevner på Brunstad hvert år, med tre ukers mellomrom. Det ene på to uker fra begynnelsen av juli, mens det andre varer i åtte dager fra midten av august. På hvert av disse stevnene kommer det mennesker fra godt over 30 land.

Vi kommer hit fra alle land i verden

Vi snakket med Harald Kronstad i Brunstad Christian Church om hvorfor det arrangeres to sommerstevner.

«Når det nye konferansesenteret på Brunstad sto klart i 2004, var det over 11 000 mennesker som meldte sin ankomst for å få med seg den historiske åpningsfesten. Så mange har vi ikke plass til på Brunstad, og da ble det klart for Kåre J. Smith, forstander i Brunstad Christian Church, at vi måtte ha to sommerstevner. Han ville at alle som ønsket å komme til Brunstad skulle få muligheten til det.»

«Det er også praktiske argumenter for å arrangere to stevner», forteller Kronstad. «Det er forskjellige ferietidspunkter forskjellige steder i Europa, og i mange land er det vanlig med sommerferie i august. Dette gjør at august-stevnet er et naturlig valg for mange land utenfor Norge.»

Hvorfor samles vi på Brunstad?
«Tidligere var det sommerstevner flere forskjellige steder i verden, slik som i Tyskland og Nederland, men nå samles vi på Brunstad», forklarer Kronstad. «At vi kommer hit fra alle land i verden binder oss sammen og gjør noe med enheten og handlekraften i menigheten.»

August-stevnet: et naturlig valg

Nathalie Tombre har sammen med sin familie kommet hele veien fra Nancy i Frankrike for å delta på august-stevnet. De siste årene har hennes familie kommet fast til august-stevnet.

«I Frankrike er det tradisjon for å ta sommerferie i august. Derfor var august-stevnet et naturlig valg for oss. Det har også med at barna og ungdommen vår ønsker å være sammen med de andre unge fra Frankrike, og flesteparten av dem reiser til august-stevnet.»

«For oss og barna er det to høydepunkter i året: jul og sommerstevne på Brunstad”, fortsetter Tombre. ”Det er veldig viktig for oss å få komme hit. For oss voksne er det selvfølgelig de oppbyggelige møtene på stevnet som er det største høydepunktet, mens for barna og ungdommen er det slike ting som familiedagen, Outdoor Challenge og ungdomsstevnet.»

Vil du vite mer? Kontakt oss.