Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Levende tro på forvandling

Levende tro på forvandling

Skrevet av: Hanne Choat | Sted: Bergen, Norge | Publisert: 12. mars 2010

– En levende tro som kan gjøre under i livet mitt! Småbarnsmor Birgitte Johannesen (26) forteller begeistret fra møtet i Bergen søndag 7. mars. Om lag 300 venner fra Bergensområdet fikk høre budskapet om å tro på at Gud kan forvandle oss som mennesker!
 

Spesielt for møtet i Bergen denne søndagen var at Kåre J. Smith var tilstede og talte Guds ord.

– Troen må virke sammen med våre gjerninger, begynner Kåre Smith og leser fra Jakob 2. Som menneske kan man tro at Gud er god, at han er stor og lever et sted i universet, men hvis jeg ikke tror at Gud kan gjøre et arbeide i meg, så er ikke troen levende.
– Vi har ikke så vanskelig for å tro på at Gud er så god at han vil tilgi våre synder. Men når vi tenker på det at Gud er så god at han vil dele noe av sin egen natur med oss, det er verre å tro, sier Kåre Smith. Videre taler han om at man kan tenke at «jeg som er født i synd og elendighet, jeg blir så fort fornærmet, så Gud kan umulig gjøre noe med meg».
– Men alt er mulig for den som tror, sier Smith. Som mennesker må vi tro at Gud vil oss så utrolig godt at han vil skape noe helt nytt i oss. Han vil frelse oss helt fra den synd vi er bundet av.
– Vi må ha en levende tro på at hans løfter blir oppfylt i oss!

Kåre Smith formaner til å komme i forbindelse med den Gud som kan og vil, og som vil gi oss mer enn seier!
– Ved troen låser vi oss inn i Guds kraft. Da får vi den kraften inni oss og djevelen makter ikke å gjøre noe i oss, sier han og minner oss om hvordan David tok det da han møtte Goliat. David profeterte om seier, da ble han fylt med Guds kraft og kunne slå sin fiende.


Store tanker om Gud


– Å ha små tanker om seg selv er viktig, men vi må også ha store tanker om Gud og det arbeid han gjør med deg og meg. Selv av små, skrøpelige kar lager han vidunderlige verk! sier Smith, og forklarer hvor sjebnesvangert det er å tenke at jeg er ydmyk når jeg har små tanker om Gud. Da tror jeg ikke på hans allmakt, at han har makt til å forvandle meg!

 Å tro på Gud er å tro på under!


Oppløftende budskap


De som er tilstede blir kraftig styrket ved budskapet som blir forkynt. Flere kommer frem og gir sine personlige vitnesbyrd og uttrykker at de har fått en fornyet tro på at vi har med en god Gud å gjøre, en som vil gjøre noe helt nytt i oss mennesker!


– Kåre talte om en levende tro som kan gjøre under i livet mitt. Det er ikke av meg selv det skjer, men ved Guds kraft. Da er det ingen begrensinger for hva han kan utrette! sier Birgitte Johannesen (26).

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.