Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Med demokratisk flertall inn i fremtiden

Med demokratisk flertall inn i fremtiden

Skrevet av: Redaksjonen | Publisert: 5. juli 2012

Med over 250 fremmøtte på Ryenstubben 2 i Oslo var forventningene til menighetens årsmøte 20. juni 2012 store. BKM Oslo & Follo er en engasjert menighet, og med flere prosjekter gående og mange saker på agendaen. Naturlig nok var mange spente på kveldens dialog og saksbehandling.

For dialog og saksbehandling er de godt vant med, den lokale menigheten av Brunstad Christian Church i Oslo & Follo, kalt BKM Oslo & Follo. Det kan bli livlig på disse møtene, der en kombinasjon av humor og alvor rundt både små og store saker fyller kvelden. Sammen med is og jordbær utgjør dette en god trivselsfaktor som ikke mange i lokalmenigheten vil være foruten. Dessuten vil man jo være med å bestemme! Og det kan alle medlemmene som har fylt 15 år.

– Vi har en god tradisjon for å snakke sammen her i menigheten, sier Reidun Olsen, styremedlem i BKM Oslo & Follo. Folk engasjerer seg. Det er vi nødt for å gjøre da menighetens aktivitet er omfattende, og det er relativt mye penger og ressurser i omløp.

Vi har en god tradisjon for å snakke sammen her i menigheten. Folk engasjerer seg. 

Ønsker om å investere

Årsregnskapet for 2011 blir gjennomgått, post for post. Menighetens inntekter, drift, investeringer, utgifter, ressurser og balanse blir gått i sømmene av de som er til stede. Sum driftsinntekter er på NOK 54 981 000. Økonomien er solid, men det er også ytret sterke ønsker om å støtte opp om utviklingen av Brunstad Stevnested, som er BCCs sentrale konferansested.

– Brunstad er en betydningsfull investering for oss, sier Raymond Tøgard, en av deltakerne på møtet. Med tanke på den generasjon som vokser opp, er et gjennomtenkt strategisk trekk av oss som lokalmenighet å bruke en del av våre ressurser der, først og fremst på de sportsfasilitetene som er planlagt å bygge, poengterer Tøgard, som selv har flere barn i sin mest aktive alder.

Kjersti Risnes, en annen engasjert deltaker, skyter inn at «Sportsfasilitetene på Brunstad vil også komme befolkningen i Stokke og områdene rundt til gode. Den samfunnsmessige siden av dette har faktisk betydning for oss».

– Vi har hatt en grundig prosess på dette, fortsetter Risnes. Det er såpass betydningsfulle beløp at det ikke er noe vi tar over natten. Vi har brukt tid sammen, og vi har ikke alltid vært enige. Men når vi snakker sammen, og alle involverer seg positivt, justerer vi oss inn mot noe som så godt som alle kan slutte seg til.

Demokratisk avstemning

– I kveld skal vi ha en demokratisk flertallsavstemning blant annet over dette, forteller Morten Stadven, styrets leder i BKM Oslo & Follo. Og ikke bare over beløp som ønskes investert i Brunstad, men også over innsamlingsaksjonen som pågår, slik at vi kan justere oss inn etter ønskene fra grasrota. Vi har snakket mye sammen, men for å få dette så pålitelig som mulig, og ikke gjøre noe før vi vet at medlemmene frivillig støtter og går for dette, så kjører vi en anonym avstemning.

Stiftelsen «Ryenstubben Menighet» har som formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith sto for.

– Vi skal også overføre kapital til Stiftelsen Ryenstubben Menighet, forteller Olsen. Det er snakk om å legge vår kapital ned i en mer egnet forvaltningsinstitusjon enn en kristen forening fortsetter hun. I og med at dette er en større transaksjon vil vi gjerne ta dette med som et eget punkt i avstemningen.

Stiftelsen «Ryenstubben Menighet» har som formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith sto for. Det er dette som binder menigheten sammen, og som de ønsker at kapitalen skal forvaltes etter.

Er det flertall bak prosessen og beslutningene?

Avstemningen går sin gang. 255 skjemaer og penner deles ut, et sett til hver person over 15 år. Følgende spørsmål ble besvart, og med følgende resultat:

1. Er du fornøyd med innsamlingsaksjonen som startet opp i år 2009, og den måten den har vært tilrettelagt for deg?
a. Blankt: 2 stk.
b. Nei: 0 stk.
c. Ja: 253 stk.

2. Er du enig i at BKM Oslo og Follo gir en pengegave på opptil 40 millioner NOK til Brunstad Christian Church i løpet av de neste 6 årene? (Pengene skal benyttes til finansiering av nye idrettsanlegg, fellesarealer og andre fasiliteter som fellesskapet har nytte av på Brunstad.)

a. Blankt: 2 stk.
b. Nei: 1 stk.
c. Ja: 252 stk.

3. Er du enig i at BKM Oslo og Follo gir en gave på 102 millioner NOK til Stiftelsen Ryenstubben Menighet?
a. Blankt: 2 stk.
b. Nei: 3 stk.
c. Ja: 250 stk.

Dette er overbevisende. En kan sagtens spørre: Hva er gjort for å oppnå en slik enighet?
– Stikkord er dialog og evne til å lytte til hverandre, svarer Stadven. På den måten formes bærekraftige forslag med tilsvarende gjennomslagskraft.

Og vi må bare bukke. Ut fra stemningen i salen er det lite som tyder på at folk er misfornøyd. En mer livlig gjeng skal en lete lenge etter, og humoren sitter løst når de enkelte går og finner seg en velfortjent skål med is og jordbær med tilhørende kaffe. Og den smaker jo bare nydelig!

Vil du vite mer? Kontakt oss.