Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Søstrestevne 2013

Søstrestevne 2013

Skrevet av: Irene Laing | Sted: Brunstad, Norge | Publisert: 27. mars 2013

To dager, 3600 jenter og kvinner – årets «søstrestevne» er i gang på Brunstad stevnesenter i Norge.

«Bønner ifra hjertet stiger,
opp til nådens store Gud. 
I vår nød og tørst vi skriker:
Send din Ånd, og løs oss ut!»

Salen på Brunstad stevnesenter fylles med en mektig lyd når ca. 3600 stemmer synger nr. 240 i sangboken Herrens Veier. Teksten i sangen gjenspeiler bønnen i de enkeltes hjerter. Tusenvis har reist til Brunstad for å oppleve det årlige «Søstrestevnet», et stevne arrangert spesielt for jenter og kvinner. Disse har kommet for å høre Guds sanne ord og oppleve den Ånd fra himmelen som er tilstede. Deres trang er å følge i Jesu fotspor, og her på Brunstad hører de det håpefulle evangeliet som gir hjelp til å gjøre akkurat dette i praksis.

Vi må lære hva Guds tanker er

Jesus, Maria, Maria sin tante Elisabeth, og David hadde alle noe til felles – ydmyke og ringe tanker om seg selv, og store tanker og ærefrykt for Gud.  (Lukas 1, 43 og 46) Derfor kunne Gud opphøye og velsigne dem.

«Vi må lære hva Guds tanker er», formaner Kåre J. Smith under første møte.  «Vi må ha ydmyke tanker om oss selv og store tanker om det underet som Gud kan gjøre i en ringe sjel.» «Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» (Jakob 4, 6)

Vi må aldri komme ut av ærefrykt for Gud, og for Guds verk i den enkelte

Etter mange gripende vitnesbyrd, avsluttes det første møtet med en fellessang fra sangboken Herrens Veier.

«Tenk at Gud skal gjøre under i vårt indre!
Hvem kan fatte Herrens vesen og hans makt?
Tenk at både du og jeg skal forvandles på vår vei.
Slik det skrevet står – vi tviler ei!»

Anna Merkle, Lilienhof, Tyskland:  Vi hørte at et menneske av naturen vil gjøre seg «stor». Man tenker mye på seg selv og hvordan man kan ha det bra selv. Man vil selvfølgelig gjøre godt for andre – men man vil at de ser de gode ting man har gjort, og man vil kanskje få litt ære og ros for det. Men når man har respekt for andre mennesker, og akter dem høyere enn seg selv, så tjener man de andre i en ydmyk ånd, slik som Jesus gjorde det, og da har det en mye større effekt! Dette har blitt veldig viktig for meg!

Karen Strubhar, Winnipeg, Canada: Det var så godt å høre Kåre Smith, og kjenne hans omsorg!  Det er en sang hvor det står om sverd og balsam – slik var det med ordet i dag. Ordet skar dypt, men det var samtidig som en balsam eller salve; det var så håpefullt! Hele verden er full av mennesker som er engstelig og stresset – det finnes ikke noe ro og fred. Vi kan få fred ved ikke å ha krav, og ved å ydmyke oss! Og da får vi Guds nåde over livet. Dette var nøkkelen for meg – og det var definitivt verdt turen helt fra Winnipeg!

Vil du vite mer? Kontakt oss.