Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Sommerstevne 2014 i  Australia

Sommerstevne 2014 i Australia

Skrevet av: Kenneth de Jong | Publisert: 30. januar 2014

Noen ganger får jeg en viss «åpenbaring» når noe blir forklart tydelig – selv om jeg har hørt det mange ganger før. Ting bare faller på plass; nytt lys gryr plutselig og en tydelig vei forklares. Det er nettopp dette som skjedde med meg på det årlige sommerstevnet på Long Point Conference Centre i Sydney i Australia.

Stevnet for vennene i Brunstad Christian Church i Australia og New Zealand begynte med Barnas Dag, etterfulgt av et par aktivitetsfylte dager for ungdommene. Men selv om lekene og aktivitetene er morsomme og bidrar til å bringe oss nærmere hverandre, er de ikke hovedgrunnen til at vi kommer sammen. Alle deltakerne har reist hit med ett hovedmål: å høre Guds ord, og helt fra starten var det en kraftig ånd til stede på stevnet.

Under stevnet hørte vi noe som ble et solid fundament for alle de som virkelig ønsker å komme nærmere Gud. «Jesus sa da til judeere som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Johannes 8, 31-32. Sannheten er at vi som mennesker i utgangspunktet bare er løgn og bedrag. Så snart vi innrømmer dette er vi allerede på vei til å bli lik Kristus, som er hele sannheten. Det nytter ikke å bare ha et godt omdømme av mennesker, når sannhetens Ånd, Den Hellige Ånd, vet at vi dypt nede, foran Guds ansikt, er løgnere. Å bli lik Kristus begynner og slutter med meg selv: å finne feil i meg og ikke i andre.

Å bli lik Kristus begynner og slutter med meg selv: å finne feil i meg og ikke i andre.

Hvis jeg tenker på dette et øyeblikk, skjønner jeg at dette budskapet er spesielt aktuelt for meg. Jeg vet at jeg elsker å påpeke andres svakheter, og jeg vet at jeg lett kan gå rundt tilfreds med hvordan jeg ser ut for mennesker, mens jeg i mitt hjerte kanskje skjuler alle slags tanker som jeg ikke vil at andre skal vite om. Men det er akkurat denne måten å leve på som Satan kan lure oss til: selvtilfredse, overfladiske og fulle av løgner.

Dette er grunnen til at jeg trenger dette budskapet!

Jeg trenger å riste av denne søvnige holdningen og våkne opp til et liv for Gud, et liv i gudsfrykt. Hvis jeg innrømmer for meg selv at jeg trenger hjelp og at det ikke bor noe godt i kjødet mitt , er Gud mer enn villig til å sende sin Ånd og vise meg enda mer av disse ubehagelige sannheter om meg selv. Hvis jeg da, i ydmykhet, kvitter meg med det som Ånden viser meg og fortsetter å be om mer hjelp, så er jeg på veien, og vandrer i sannheten og i lyset! Det er et enkelt, men alvorlig budskap.

Taleren avslutter med å lese fra 2. Tessaloniker 2, 13-14: «Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.» Dette er et svært håpefullt evangelium. Gud har utvalgt oss til å bli frelst; han akter å la det lykkes for oss! Hvis vi tror på sannheten, kan vi få del i herligheten akkurat som Kristus har. Nøkkelen er at det først og fremst er jeg som trenger å forandres. Derfor har Gud fantastiske planer for våre liv.

Gud har utvalgt oss til å bli frelst; han akter å la det lykkes for oss!

Selv dette ene møtet har påvirket meg kraftig, og gitt meg klare retningslinjer om hvordan jeg må fortsette i min hverdag. Fra et stevne med flere dager med slike budskap, med mange gode stunder i mellom, har jeg fått en rikdom av hjelp og håp for fremtiden! Jeg er åndelig forfrisket og revitalisert. Dette er grunnen til at disse stevnene er så viktige for meg.

Jeg innser at jeg trenger dette budskapet og at opplevelser som dette virkelig forandrer livet. Jeg prøver ikke å regne ut om den 800 km-lange kjøreturen hit var verdt det, og vennene som kom fra hele verden prøver ikke å vurdere om deres reiser var verdt innsatsen. Vi innser rett og slett at opplevelser som dette ikke kommer med en prislapp.

Vil du vite mer? Kontakt oss.