Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Sommerstevne 2015 i India

Sommerstevne 2015 i India

Skrevet av: Abhitha Sathiyaraj | Sted: Angamaly, India | Publisert: 30. juni 2015

Bli med på det spennende sommerstevnet i India!

Årets sommerstevne i India begynte med en kraftig regnstorm. Like kraftige var formaningsordene fra brødrene som talte Guds ord. Helt fra begynnelsen ble vennene, som hadde kommet sammen på Angamaly Convention Centre fra hele India, Sri Lanka og Dubai, oppfordret til å ha fokus på det indre liv gjennom hele stevnet.

Musikalen gjorde inntrykk på de unge.

Jesaja 50,4: «Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.» Vennene ble oppfordret til å ha et «vekket øre» for alltid å lytte til Åndens stemme i stedet for å rettferdiggjøre seg selv. Da kan hver og en utstråle Guds herlighet, som Jesus gjorde med sitt liv.

Mellom møtene var det mange aktiviteter og en musikal for barna med temaet «Det er ditt valg!» Musikalen gjorde inntrykk på de unge.

Barna lærte mer om forskjellen mellom gode og dårlige valg i en aktivitet som så på ulike eksempler fra Bibelen, som Jesus, Eva, Josef, Rut, den barmhjertige samaritan, Job og Daniel. Barna fikk lov til å avlegge et vitnesbyrd, og de snakket om hvordan de alltid ville ta riktige valg.

Barna snakket om hvordan de alltid ville ta riktige valg.

De små ble deretter delt inn i grupper og bedt om å peke ut gode valg og dårlige valg fra et sett med situasjonskort. Det var klart fra deres svar at de oppriktig ønsket å gjøre gode valg. Barna fikk deretter skreddersydde «Det er ditt valg!»-gaver, etterfulgt av flere aktiviteter der både unge og gamle var ivrige deltakere.

Vennene sa farvel etter fem velsignede dager sammen, fast bestemte på å ta opp en kamp i hver situasjon.

Vil du vite mer? Kontakt oss.