Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Stevne i Russland

Stevne i Russland

Skrevet av: Jana Chavdar, Janne Epland | Sted: St.Petersburg, Russland | Publisert: 12. september 2014

«Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.» Jesaja 60, 1. Ordet synker ned i hjertene til de som hører på. Det gir håp og tro!

I løpet av stevnet opplever vennene at denne hjertetrangen til et liv i seier over synd, også er å finne hos de andre. De finner det i den trivielle samtalen rundt bordene i middagspausen. De finner det i smilene til de eldre vennene som utstråler takknemlighet for å være der, og i hengivenheten til ungdommene som så gjerne vil ha tak i dette rene og gode livet. De lytter med åpne ører og åpne hjerter, så Gud kan tale til dem.

Vintreet

I Bibelen sier Jesus at han er hode og vi er hans lemmer. Dette nevnes flere ganger i lignelsene eller bildene hans. Et av disse bildene er vintreet, der Jesus selv er treet og vi er grenene. Hva skal dette vise oss?

«Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mere frukt.» (Joh. 15,2)

Johannes 15,1-4: «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mere frukt. Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg.» Vi skal bli i ham som er vintreet, Jesus, for det er bare på den måten vi kan bære frukt. Når vi gjør hans ord, da er vi i ham. Bruker vi alltid hans ord når menneskenaturen vil friste oss til å synde, da faller vi ikke! Vi kan begynne å bære gode frukter i stedet.

Jesus gir oss en klar formaning om å vandre i lyset, for bare på den måten kan vi bære frem frukt fra våre liv. Lyset er når Gud viser meg noe i meg selv som trenger å renses bort, og på den måten kan grenen bære mer frukt.

En avslutning som bekrefter Guds ord

Det er ikke tvil om hva denne lille flokken vil. En etter en er oppe på talerstolen for å takke Gud for hans ord, som de har fått motta denne helgen. Vitnesbyrdene vitner om en ennå større trang til å tjene Gud med deres liv.

Noen av disse unge og voksne velger å bruke anledningen til å la seg døpe. Det inngås en samvittighetspakt med Gud om å leve som Jesu disippel, og vennene gleder seg sammen med de som har tatt denne beslutningen.

Noen bor helt i nærheten, andre kjører eller setter seg på flyet til Nederland, Norge, Finland eller Hviterussland for å komme hjem. De har med seg en styrket tro, en sann hjelp i Guds ord og rike minner. Nå gjelder det å følge hans ord og bli rensede grener på hans vintre, for da blir det utvilsomt seier!

 

Bildegalleri

Vil du vite mer? Kontakt oss.