Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Synden skal ikke herske

Synden skal ikke herske

Skrevet av: Redaksjonen | Publisert: 5. april 2010

Et klart budskap om hvordan man kan herske over synden var det Kåre J. Smith tok frem på det siste møtet på påskestevnet på Brunstad.

– Synden er der, men den skal ikke herske, sier Kåre J. Smith og sikter til den synden som menneskene har i kjødet, eller menneksenaturen.

Han leser fra Romerne 6,12: «La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster», og forklarer at synd er nytelse av lystene.

– Dom og fordømmelse er i samme grad som man nyter lystene, sier Kåre J. Smith.

Gjennom lidelser til herlighet!

Men Smith taler om den veien Jesus kom med – nemlig å bli frigjort fra synden. Da er det ingen fordømmelse.

– Når jeg lever og vandrer i Ånden så vil syndelegemet, det at jeg har synd altså, litt etter litt bli gjort til intet!
Smith forklarer videre hvordan man kan tilintetgjøre synden ved å være lydig mot det som Ånden virker.

– Lidelser medfører seier over synden, stråler han.

Det å være lydig mot Ånden i fristelsen betyr at jeg ikke gjør min egen vilje. Da oppstår lidelse.

– Gjennom lidelser til herlighet, sier en begeistret Smith.

Budskapet om å herske over synden er budskapet som stevnedeltakerne kan ta med seg hjem. Talen markerte slutten på påskestevnet som har vart i fire dager på Brunstad Christian Churchs misjonssenter, Brunstad.

Hør hele talen om å herske over synden:

Vil du vite mer? Kontakt oss.