Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Bibelundervisningstur i Frankrike

Bibelundervisningstur i Frankrike

Skrevet av: Johanna Bourcier | Sted: Frankrike | Publisert: 4. juli 2014

Alle 15-åringer i ungdomsflokken i Frankrike har hatt jevnlige samlinger i løpet av dette skoleåret i forbindelse med bibelundervisningen. Målet med denne undervisningen er å gi en større forstålelse av Guds ord.

For å avslutte dette undervisningsåret, dro hele gruppa til Vogesene, et fjellområde som ligger nord-øst i Frankrike. De fikk være med på mange forskjellige aktiviteter i fantastiske naturomgivelser.

«Det var en god anledning til å bli bedre kjent med ungdommene på min alder,» forteller Edward.

Til tross for at dagene var fulle av aktiviteter ble det også satt av rikelig med tid til å snakke om forskjellige temaer:
- Hva er menigheten, Kristi legeme?
- Hvem er Jesu brud?
- Guds arbeid i den nye pakt er å danne Jesu brud.
- For å være verdig til å være av bruden, må vi være trofaste den tiden vi lever her på jorden og gå i Jesu fotspor.

Det har blitt klart for meg at jeg fremfor alt må bevare hjertet mitt rent for å kunne leve et liv som er velbehagelig for Gud.

«Det har blitt klart for meg at jeg fremfor alt må bevare hjertet mitt rent for å kunne leve et liv som er velbehagelig for Gud,» sier Priscille.

«Alt det jeg har lært har gitt meg en større trang til å holde fast på kallet mitt, for å bli med av Kristi brud,» tilføyer Edward.

Turen var tydeligvis en givende opplevelse for dem som var med og de kommer ikke til å glemme den fort. Når de kjører hjem igjen har alle fått noe med seg som er oppbyggelige og nyttig for det daglige liv.

Vil du vite mer? Kontakt oss.