Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

En gavepakke

En gavepakke

Skrevet av: I. M. Larsen | Sted: Oslo/Follo, Norge | Publisert: 29. mai 2012

I Brunstad Christian Church er det vanlig å organisere bibelundervisning for ungdom i femtenårsalderen. Søndag 13. mai ble 31 femtenåringer fra Oslo og Follo feiret av hele menigheten.

– Dere har fått en helt spesiell mulighet, åpner menighetens forstander Kåre J. Smith budskapet han har på hjertet til ungdommene. – Dere har fått muligheten til å få et liv med Gud, få del i Kristi dyder og siden få et evig liv sammen med Gud, Jesus og de hellige! 

Fra barn til voksen

Mange  kulturer og tradisjoner over hele verden markerer overgangen fra barn til voksen. I flere kristne tradisjoner gjøres dette med konfirmasjon. I Brunstad Christian Church praktiseres ikke barnedåp, og dermed ikke tradisjonell konfirmasjon av 15-åringer, men da dette er en viktig alder hvor ungdommene må begynne å stå på egne ben, organiseres det ofte bibelundervisning for nettopp denne gruppen. Andreas og Carl Wilhelm er to av 31 ungdom i menigheten i Oslo og Follo som nettopp har fullført bibelundervisningen.

15-årsalderen er en viktig alder der ungdommene må begynne å ta egne valg. Brunstad Christian Church organiserer derfor bibelundervisning for nettopp denne gruppen.

– I ca. et halvt år har vi fått være med på bibelundervisning, forteller Carl Wilhelm. Annenhver torsdag har alle vi som er 15 år vært sammen og lært masse nytt om Bibelen. 

Det er Milenko van der Staal som har veiledet ungdommene gjennom undervisningen. Han kan fortelle at ungdommene siden oktober har vært gjennom ni sentrale temaer over ca. tolv torsdagskvelder. Festen denne søndagen er en høytidelig og festlig avslutning på denne perioden.

Viktige valg

– Ungdommene er jo i en veldig viktig alder der de må begynne å ta ansvar for sine egne valg, sier van der Staal før han legger til at bibelundervisningen er som en gavepakke ungdommene kan ta med seg inn i de voksnes rekker. – Vi vil gjerne gi dem et best mulig grunnlag for å kunne ta reflekterte og gode valg. Som kristne har vi jo det evige for øye, og ønsker for ungdommene våre at de skal få muligheten til å ta valg som har betydning for evigheten.

Som kristne har vi jo det evige for øye, og ønsker for ungdommene våre at de skal få muligheten til å ta valg som har betydning for evigheten.

Van der Staal har drevet med bibelundervisning i mange år allerede, og erfarer at en del av dette kan være vanskelig for ungdommene å forstå.

– Likevel opplever jeg at ungdommene er oppriktig interesserte. Det er naturligvis en stor glede å merke. De viser virkelig et engasjement, selv de med mest energi som har vanskelig for å konsentrere seg. 

Guds ord i praksis

Van der Staal har inntrykk av at mye av denne interessen skyldes den godheten og kjærligheten de møter fra mennesker rundt seg som lever etter Guds ord. – At de opplever at Guds ord ikke er noe teoretisk – men noe livsnært som de kan kjenne seg igjen i.

– Jeg forsøker derfor også å bringe undervisningen ned til det praktiske plan. Vi snakker om forhold de kan oppleve på skolen eller hjemme, og ellers hvor Guds ord kan brukes i de praktiske, dagligdagse hendelsene.

Vi snakker om forhold de kan oppleve på skolen eller hjemme, og ellers hvor Guds ord kan brukes i de praktiske, dagligdagse hendelsene.

Mer enn bare «tørr lære»

Bernt Stadven (80), som har levd hele livet sitt for Gud, har også noe på hjerte til ungdommene. Han er opptatt av at kunnskapen ikke må forbli en «tørr lære», men at alle må få oppleve at ordet blir levende. – Det må et nytt hjerte og en ny ånd til, sier han i det han referer til versene i Esekiel 36, 26 og 27. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. 

Etter gode, oppmuntrende ord og formaninger fra både eldre og ungdom med omsorg for flokken som ble feiret, fikk også ungdommene selv uttrykt noe av det de hadde på hjertet. Det er tydelig at bibelundervisningen har gjort inntrykk.

– Jeg forstår mer av Guds ord og budskapet vi hører i menigheten nå, uttrykker Andreas.


– Jeg forstår mer av Guds ord og budskapet vi hører i menigheten nå, uttrykker Andreas. Carl Wilhelm er enig. – Jeg synes det var gøy og spennende å lære mer. Det var masse jeg ikke kunne fra før.

– Det er også en hjelp for meg å lære at Jesus klarte å seire over synden. Vi har både lært at han klarte det, og hvordan han gjorde det – og da kan jeg også kan gjøre det. Se for deg at vi måtte finne det ut helt på nytt, legger Andreas til.

Vil du vite mer? Kontakt oss.