Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

En visjon for livet

En visjon for livet

Skrevet av: Michelle Dokken | Sted: Oklahoma, USA | Publisert: 31. juli 2012

Når mennesker har en visjon for noe, er de villige til å ofre noe for den. Som ungdom i verden i dag, hvilken visjon bør vi ha for livet? Dette var et av hovedtemaene under en ungdomshelg i Oklahoma, USA.

Det var en vakker, varm sommerhelg da en gruppe på 50 ungdommer fra hele Nord-Amerika ankom Sky Ranch, Oklahoma. Mange hadde reist lange veier for å oppleve denne spesielle helgen sammen. I tillegg til en hel dag med aktiviteter som paintball, laser-sisten og hesteridning, var det tid for samfunn med et viktig budskap for ungdom.

Jesus hadde en visjon: Målet hans var å overvinne all synd som bodde i menneskenaturen, og åpne en vei for at hele menneskeheten kunne komme fri fra syndens makt.

I Hebreerne 12, 3 står det skrevet at vi skal gi akt på Jesus. Men hvorfor skulle vi akt på ham? Ved å se på hvordan han levde på jorden som et menneske, og så bli hans disipler – og følge hans eksempel – kommer vi til den spesifikke hensikten Gud har skapt hver og en av oss for etter sin vilje.

Jesus var ung og hadde lignende situasjoner som oss, selv om det var i et veldig annerledes miljø. Men han hadde en visjon: Målet hans var å overvinne all synd som bodde i menneskenaturen, og åpne en vei for at hele menneskeheten kunne komme fri fra syndens makt. Jesus hadde denne visjonen foran seg da han gav opp sine menneskelige ønsker og mål for å gjøre Guds vilje. Fordi han seiret over synden i stedet for å leve etter den ble han en lykkelig mann. (Hebreerne 1, 9).

For å oppfylle denne visjonen må vi ofre våre egne ønsker som står i veien for å bli en disippel.

Vi hørte at vi som ungdom kan få tak i den samme visjonen for vårt eget liv; en visjon som ingen omstendigheter kan ta fra oss. For å oppfylle denne visjonen må vi ofre våre egne ønsker som hindrer oss i å bli disipler. Det kan være materielle mål, men først og fremst betyr det å kjempe mot synden. De som får tak i denne visjonen og som gjør de nødvendige ofrene, blir de lykkeligste mennesker på jorden.

Grace, en 22-år gammel deltaker fra Urbana, Ohio, var takknemlig for å få denne visjonen for sitt eget liv. «Helgen var en så spesiell anledning for oss alle sammen. Vi kom sammen i ett sinn og en ånd, for å bygge hverandre opp og få en visjon. Når Gud gir en person et kall, finnes det ingen større glede enn å besvare det kallet, og ofre alt som kan hindre oss i å være trofast mot det.»

Hvorfor er dette kallet så stort? Ved å ta opp kampen, som Jesus gjorde, mot sinne, misunnelse, bitterhet, dårlige lyster, bekymring, og andre utslag fra kjødet, får vi fred og blir virkelig lykkelige. Vi kan også bli fri fra det å tenke på livets bekymringer som mat og klær (Matteus 6, 25). Gud ærer dem som har det samme sinnelaget som Josva, «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren» (Josva 24, 15), og han vil dekke alle deres behov.

Ved å ta opp kampen, som Jesus gjorde, mot sinne, misunnelse, bitterhet, dårlige lyster, bekymring, og andre utslag fra kjødet, får vi fred og blir virkelig lykkelige.

I stedet for en kortsiktig visjon for materielle ting, er det mulig å få den samme visjonen som Jesus hadde; en visjon som vil gi frihet fra all synd, med et evig liv fylt av glede som resultat! Det er Guds spesifikke hensikt for hvert menneske. Det er derfor det er så viktig å gi akt på – og så følge – Jesus over alt annet!

Vil du vite mer? Kontakt oss.