Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Et korsfestet liv!

Et korsfestet liv!

Skrevet av: Trond Eivind Johnsen | Sted: Redaksjonen, Norge | Publisert: 23. mai 2011

Siden år 2000 har Brunstad Christian Church årlig avholdt kunnskapskonkurranse for ungdommer fra hele verden. Årets konkurranse, som arrangeres i pinsen, omhandler Elias Aslaksens temahefte Jeg er korsfestet med Kristus.

Aslaksen innleder selv boken slik:

En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet for oss for at vi skulle slippe å bli korsfestet, men fordi vi skulle bli korsfestet med ham.

Aslaksen forklarer også i innledningen hvilken hensikt han hadde med å skrive boka: «at dette [å bli korsfestet med Kristus] måtte lykkes for flere. Måtte det lykkes for deg, kjære leser.»

Men hvem var Elias Aslaksen?

Elias Aslaksen

Elias Aslaksen, født 1888 på Hønefoss, tjenestegjorde som krigsskolekadett i Marinen. På krigsskolen utmerket han seg som en meget begavet elev med alle muligheter til å stige høyt i gradene. Aslaksen var lav av vekst, men en kollega sa om ham at han var «… et hode mindre enn de fleste, men i nesten alle disipliner raget han et hode høyere …».

I 1908 reiste Aslaksen til sjøs om bord i krigsskipet «Sleipner», og her møtte han Johan Oscar Smith – grunnleggeren av Brunstad Christian Church. De fire månedene de var sammen på skipet skulle endre resten av Aslaksens liv. De neste årene kom Aslaksen regelmessig til Smiths hjem i Horten hvor han med stor interesse hørte på Smith. Han ble grepet av de åpenbaringene og den forståelsen Smith hadde fått og fikk lys over å følge Jesus på den nye og levende vei som han innvidde oss (Hebreerne 10, 19-2). Dette var begynnelsen på et livslangt samfunn de to imellom, og etter J. O. Smiths død i 1943 tok Aslaksen over ledelsen av menigheten.

Elias Aslaksen – En Herrens tjener

Aslaksen var i følge dagens leder av menigheten, Kåre J. Smith «ualminnelig ydmyk» og en «Ordets tjener av første klasse». Han var en helhjertet, brennende og ivrig mann som søkte sannheten og sannhetens kjerne på alle punkter som Bibelen opplyser om. Sigurd Bratlie skrev følgende om Aslaksen i menighetsbladet Skjulte Skatter etter hans død:

Spesielt forkynte han troen på at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus Jesus — troen på hans fullbrakte verk, og det verk han ville utrette i hver den som tror. Selv var han et vidnesbyrd om det han forkynte, og avla med stor frimodighet personlige vidnesbyrd om den seier han i sitt eget liv hadde fått ved tro. Da la han gjerne til: Og når Gud kan gjøre et slikt verk i meg, en forhenværende håpløs synder, da kan han gjøre det i hvem som helst.

Ut ifra sitt liv skrev han heftet Jeg er korsfestet med Kristus, som er en innføring i hvordan man kan komme inn i Kristi liv. Aslaksen belyser temaet fra ulike sider ved å gi leseren innsyn i hva Guds ord sier om Kristi verk og hvordan vi i våre livsforhold kan leve korsfestet med ham.

Du kan laste ned heftet «Jeg er korsfestet med Kristus» som PDF her.

Kunnskapskonkurransen 2011

Forberedelsene til årets kunnskapskonkurranse er godt i gang rundt om i ungdomsgruppene i de ulike lokalmenighetene, for også i år blir det spennende kamp for å hevde seg i toppen. Første runde i konkurransen starter onsdag 8. juni og blir gjennomført over internett lokalt i de enkelte menigheter. Man konkurrerer her i grupper på ca. 10 personer – fordelt på tre alderstrinn – og svarer på en rekke spørsmål med tidsbegresning . Lagene som får flest rette svar på kortest mulig tid får flest poeng. Den beste gruppen på hvert alderstrinn går videre til finalen som arrangeres på Brunstad lørdag 11. juni, og her blir en verdig vinner av 20 000 NOK kåret. Premiepengene går til ungdomsarbeidet på hjemstedet til vinnerlaget.

Les mer om tidligere kunnskapskonkurranser ved å følge linkene nedenfor

Vil du vite mer? Kontakt oss.