Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

- Kan du si meg et ord på I?

- Kan du si meg et ord på I?

Skrevet av: Renate Ellefsen | Publisert: 10. juni 2010

Ungdommer som deltar i menighetens internasjonale ungdomsprogram - YEP, får mulighet til å lære norsk. De får en enkel innføring i det norske språket, og opplæring i å bruke det. Kursene holdes av ungdomsprogrammets egne norske deltakere, inntil flere ganger i uka.

De norske ungdommene lærer bort sitt eget språk til sine utenlandske jevnaldrede venner på Brunstad. Samtidig som «lærerne» utvikles ved utfordringene de får når de legger opp timene, får også elevene utbytte av dette, ved at de lærer norsk! Det hele sveiser gjengen sammen på en god morsom måte.

 

 

 

 

 

Fra å høre tolken, til å bli tolken

En av pådriverne bak norskkurset på Brunstad, er Elin Kristine Haukelidsæter, og hun forklarer meg viktigheten av å lære norsk:
- Størstedelen av menighetens forkynnelse, både taler og skrifter, foregår på norsk. Selv om du kan få en god forståelse av oversettelsene, er det noe helt annet å kunne forstå alt, uten å bruke tolk. De kan også bruke norsk til å oversette for vennene i sitt eget hjemland, og kanskje kan de tolke på Brunstad etter hvert også.

Lek med ord

Jeg tar en liten tur innom møterommet Thor, og ser hva de driver med på norskkurs. Elevene i denne klassen er på nivå 1, men de blir ikke motløse og mister ikke konsentrasjonen av den grunn. De følger nøye med på vennene sine, som underviser dem, og de noterer og har det gøy.
- Si en bokstav, hører jeg læreren si.
- I, sier en av elevene.
- Kan du si meg et ord på I?
- Hm, «igjen»?
- Ja, som i «Nå er det torsdag igjen», sier den andre læreren.

På whiteboardtavla står det nå «_ R I _ A _ ». Hvem finner de riktige bokstavene, og hvem kan gjette ordet de leter etter? Det gjenstår kun én bokstav, da en av elevene roper:
- G! – det blir FRIDAG!
- Og hva betyr fridag? spør læreren.
- At man har fri på dagen!

Motiverte elever

- Hva tror du motivasjonen til disse ungdommene er i norskopplæringen?
- Det å kunne kommunisere med alle man omgås her er jo et mål i seg selv, svarer Haukelidsæter. Hun sier også at ved å sette seg ukentlige mål, og se sine egne fremskritt, klarer de å holde motivasjonen oppe. Det er også et pluss at undervisningen kan gjennomføres på en engasjerende måte, slik at elevene har det gøy, og trives på norskkurs.

Ordbingo

Etter å ha løst hangman’en, tegner læreren opp et bingobrett på tavla. Hun får elevene til å si forskjellige ord, fra noen utvalgte språkklasser, og hun lister dem opp på tavla. Nå skal elevene plassere ni av ordene i sitt eget bingobrett, og ordbingoen er i gang! Læreren rekker kun å si fem ord, før den første bingoen kommer. Men har hun tre på rad? Alle er spente, og venter på at læreren skal sjekke det:
- Ja, det stemmer!

Mye kan læres på kort tid

For å nå et slikt mål, kreves selvsagt god innsats fra den enkelte, men det er ikke uoverkommelig. Flere eksempler finnes, på ungdommer som verken forsto eller kunne si noe på norsk, men som ved hjemreisetider mestret det norske språket svært godt. Ved å begynne med enkle regler, og muntlig bruk av språket, kan mye læres på kort tid.
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.