Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Mentorer og ungdomsarbeidere: Hjertet bak PåskeCampen

Mentorer og ungdomsarbeidere: Hjertet bak PåskeCampen

Skrevet av: Ellie Turner and Nellie Owens | Publisert: 31. mars 2016

Den tar ni måneder å planlegge. Det legges ned tusenvis av timer til den. Detaljene varierer fra å organisere fly og overnatting til mat og transport mellom aktiviteter.

Men hva er motivasjonen bak «PåskeCampen»? Hvorfor bruke så mye tid, energi og penger på et slikt arrangement?

En ekte omsorg

Vi treffer Tim Oommen, en av mentorene som ordnet at 62 unge fra Ottawa i Canada kunne være her. Det er tydelig at han er begeistret for det arbeidet som skjer, og at de unge i dag kan oppleve den samme godheten som han gjorde da han vokste opp.

«Jeg husker første gang jeg var her, da var jeg 14 år. På den tiden var det ingen PåskeCamp eller noe sånt. Det var bare en hockeyturnering på Brunstad – junior og senior.» I dag organiseres en rekke andre interessebaserte aktiviteter. I år er det ca. 20 ulike interessegrupper, med alt fra filmproduksjon og tegning til idrett og kakedekorasjon.

Hvis de unge i dag kan få oppleve den samme omsorgen og godheten fra meg, så er det absolutt verdt alt det harde arbeidet.

«Det var uten tvil det beste jeg kan huske», minnes Tim. «Det var spesielt én mentor som gjorde det så minneverdig. Han var som en mor for oss», sier han med et smil. «Vi var en gjeng med gale 14 år gamle gutter, men han var så flink med oss, og så tålmodig. Jeg husker at jeg så på ham og tenkte, jeg vil bli sånn. Hvis de unge i dag kan få oppleve den samme omsorgen og godheten fra meg, så er det absolutt verdt alt det harde arbeidet.»

En inkluderende atmosfære

Tabby Jacobs fra Oslo har en lignende innstilling. Hun er ansvarlig for en volleyballgruppe på 36 jenter og fokuserer spesielt på inkludering og lagarbeid. «Poenget er at vi skaper et miljø der alle føler seg inkludert», sier Tabby. «Alle skal behandles likt.»

Når det gjelder å konkurrere som et lag kommenterer hun at «Hvis de som kanskje regnes som ‘kulere’ eller mer talentfulle settes på en pidestall og blir gitt mer ros og oppmerksomhet enn dem som sliter med å mestre ferdigheter, skaper man splittelse i et lag, som er ment for å være forent og fungere som en enhet. Alle fortjener å bli behandlet med respekt, og dette kan fremmes ved å gi dem med mindre selvtillit enda mer ros og oppmerksomhet.»

Veiledning og støtte for mentorer

I tillegg til PåskeCamp-aktivitetene, organiseres det en rekke seminarer for mentorer og de som jobber tettest med de unge. Disse fokuserer på sikkerhet og risikostyring samt bevissthet rundt og forebygging av barnemishandling. (Se BCCs strategi- og handlingsplan mot vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom her). Seminardeltakerne læres opp til å oppdage mulige tegn på fysiske, psykiske og seksuelle overgrep, og hvordan BCCs handlingsplan fungerer. «Det er viktig at alle som arbeider med barn og ungdom har et helt bevisst forhold til hva vi som menighet står for», sier en av foredragsholderne. «Vi ønsker at våre aktiviteter er trygge og gode. Det er viktig at alle mentorene arbeider for vår målsetning, nemlig en nulltoleranse for vold, grenseoverskridende atferd og sosial ekskludering (mobbing).»

Vi må støtte dem i deres arbeid. Og disse seminarene tjener som en slik støtte; de er et «rekkverk» som gjør det lettere å «klatre trappa».

Disse øktene er imidlertid ikke begrenset til PåskeCamen. Ifølge Edgar Kvitberg, daglig leder i AktivitetsKlubben, skal BCC snart lansere en serie med webinarer for å gi sine mentorer ekstra støtte og veiledning.
«Det er svært viktig at vi lærer opp dem som er aller nærmest barna og som står overfor problemer først», sier Kvitberg. «Man kan si at vi ber mentorene å ‘gå i trappene’. Men vi kan ikke bare be dem om å gjøre dette uten hjelp. Vi kan ikke bare si, ‘Dere er ansvarlige’ uten å gi noen opplæring eller støtte. Da ville de bare stå der, uten å vite hva som forventes av dem. Nei, vi må støtte dem i deres arbeid. Og disse seminarene tjener som en slik støtte; de er et ‘rekkverk’ som gjør det lettere å ‘gå trappene’.»

Cirka 400 mentorer er registrert til PåskeCampen. Deres alder varierer fra 18-36 år, og de kommer fra over 30 land for å arbeide med ungdommer.

Guds ord som et grunnlag

Herman van Dijk, arrangementsansvarlig, understreker viktigheten av mentorenes rolle. «Det er viktig for ungdommer som vokser opp i dag å ha gode mentorer, å ha forbilder som praktiserer Guds ord. Guds ord skal ikke bare være en teori; de burde kunne oppleve det. Når en mentor er begeistret for Gud og ønsker å tjene og velsigne andre, er det noe som merkes. Når mitt eget liv er i en personlig forbindelse med Gud og Ordet blir en del av meg, da har jeg også noe å gi. Da blir jeg interessert i hva jeg kan gjøre for å gjøre det så godt som mulig for de yngre.

At vi har Guds ord, som vi bygger på, det gir en veldig trygghet», sier van Dijk. «Fordi da lærer vi å ikke søke vårt eget og ikke å leve etter våre egne lyster. Det gir veldig trygge rammer.

Det er en utrolig trygg og god atmosfære, og det hadde aldri vært slik hvis det ikke var for Guds ord.

Og det gjør det utrolig godt å være sammen. Det er cirka 4000 ungdommer her, og det går så bra! De koser seg. De trives. Det ser du. Når man går rundt på området her og hører hvordan de snakker og har det godt sammen ... Det er en utrolig trygg og god atmosfære, og det hadde aldri vært slik hvis det ikke var for Guds ord.

Målet er at alle kan ha et godt liv; at de har gode minner og kan oppleve en god barndom og ungdomstid», sier van Dijk. «Det står skrevet at én sjel er mer verdt enn hele verden. Det som vi kan gjøre for ett barn eller én ungdom, for at han eller hun kan komme inn i en forbindelse med Gud, er ikke noe som kan kjøpes for penger. Det har en slik enorm verdi at vi vil gjøre alt for det.»

Bildegalleri

Vil du vite mer? Kontakt oss.