Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Ski Challenge i Østerrike

Ski Challenge i Østerrike

Skrevet av: Lea Koller, Simon Tima, Tobias Schneider | Sted: Østerrike/Tyskland | Publisert: 12. mars 2010

MITTEWALD, ØSTERRIKE: Den siste helgen i februar var det mye på gang i Mittewald, Østerrike. Alpinrenn, slalomstafett og mange løyper ventet deltakerne i det 2. Ski Challenge som Brunstad Christian Church Mittewald arrangerte. De mest vågale benyttet sjansene til luftige svev på snowboard og ski.

–Jeg kommer uansett tilbake neste år! hører man fra alle kanter. Entusiasmen er stor, fordi å være sammen med mange unge mennesker etterlater et sterkt inntrykk.

Hva er så spesielt med denne gjengen?

–Det spesielle er holdningen til deltakerne, sier Elmar Koller.
–Fellesskapet!, utbryter Astrid Reinhardt spontant. De ønsker å gjøre Guds ord som blir forkynt på møtene.
«Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet», leste Johannes Müller fra Hebreerbrevet 13, 10 på kveldens ungdomsmøte.
–På et alter skal noe ofres. Hva skal ofres? Min egen vilje, mine menneskelige tendenser, sier Müller.
–Hvis jeg ofrer noe, da har jeg det ikke lenger. Da er jeg helt kvitt det, kommer det videre fram under ungdomsmøtet. Når dårlige tendenser ofres skjer en forvandling i hver enkelt person, og det oppstår fellesskap mellom dem som forvandles.

Betydning for hverdagene som kommer

–Jeg har gjort ting som jeg aldri hadde trodd jeg kunne gjøre, sier en entusiastisk Simon Schick om dagene i skibakken.
Men mon tro om ikke dette også kan sies om de tilstedeværende ungdommenes opplevelse av budskapet som de fikk høre, og hva dette kan gjøre med dem i hverdagene som kommer..?
 

Vil du vite mer? Kontakt oss.