Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

«Den som fornedrer seg selv, skal opphøyes»

«Den som fornedrer seg selv, skal opphøyes»

Skrevet av: Ruben Ellefsen | Publisert: 1. august 2012

–Jeg har vært fornøyd med slik Gud har gjort det for meg, og derfor har jeg alltid hatt det godt!

Helge Anker Smith ble født i Horten den 1. oktober 1918, den yngste sønnen til Pauline og Johan Oscar Smith. Det var et trivelig hjem, preget av tro, gudsfrykt, rettferdighet og gavmildhet. Helge så resultatet av sine foreldres liv og skjønte fort at Guds velsignelse følger de gudfryktige. Han opplevde personlig bønnens kraft, blant annet ved at hans eget liv ved flere anledninger ble spart på underlig vis takket være hans mors bønner. Samtidig så han at det gikk dårlig med de som reiste seg mot Gud og hans tjenere.

I 1942 giftet Helge seg med Esther Døviken fra Krokstadelva. Sammen hadde de et særdeles godt ekteskap. De fikk ni barn, og et av disse er Kåre J. Smith, som i dag er forstander i Brunstad Christian Church. Han har ved flere anledninger uttrykt at han vokste opp i det han kaller «den lyckliga gatan». Dette sier vel sitt om hvilken omsorg, godhet og kjærlighet som rådet i hjemmet og rundt Esther og Helge Smith.

«En av vekterne har gått hjem til Herren»

Den 17. juli 2012 gikk Helge Smith hjem til sin Herre og frelser, 93 år gammel. Juli-sommerstevnet på Brunstad Konferansesenter ble arrangert akkurat disse dagene, og den 20. juli fikk dermed cirka 4 500 venner fra inn- og utland oppleve begravelsen. Den og det påfølgende minnesamværet ble en høvding verdig, til tross for at Helge aldri hadde hatt noen fremtredende posisjon i menigheten. I det praktiske er det vanskelig å måle treets høyde før det ligger på bakken. Slik var det nok også med Helge Smith.

Videre følger en rekke poeng som ble tatt fram om Helge denne dagen, og som er egnet til å kaste lys over betydningen av hans liv og den rikdommen av Kristi dyder han fikk del i.

Ydmykhet

«Jeg har alltid siktet nedover». En av svigersønnene siterer Helges ord. Slik, ved i sannhet å ydmyke seg under sin neste, anse seg lavere enn dem, og være lydig mot Guds lover og bud, unngikk Helge Smith de mange problemene og vanskelighetene stolthet og ærgjerrighet kan bringe. Han hadde sin store glede i å fremheve andre og selv forsvinne, og gledet seg storlig når det gikk bra med andre.
«Den som fornedrer seg selv, skal opphøyes». Datteren Randi forteller at dette verset fra Matteus 23, 12 kan stå som overskrift for hennes fars liv. Helges barn forteller om en far som alltid satte Guds tjenere høyt. En venn gjennom mange tiår forteller at Helge og Esther alltid fant fram til dem som var fattige i Ånden, som hadde små tanker om seg selv, men store tanker om hva Gud kunne gjøre i og ved dem gjennom sin Ånd. Denne hørsomheten for Guds virkninger ga dem en egen evne til å se og ære dem som vandret rettferdig og trofast med sin Mester, helt uavhengig av ytre omstendigheter.

Trofasthet

«Jeg føler at en av vekterne har gått hjem til Herren» sier en venn og nabo gjennom de siste 13 årene. Jesaja 62, 6 forteller om vektere som Gud setter til å våke over Jerusalem, som i den nye pakt er Jesu Kristi menighet. Helge Smiths trofasthet mot sin Herre og Mester gjorde at han ble en vekter, en fast støtte og holdepunkt som alltid var trygt plantet i en rett og sunn forståelse av evangeliet. Slik ble hjemmet til Esther og Helge Smith en trygg og fri havn for alle oppriktige og sannhetselskende, om enn enkelte personer og krefter i perioder sto for et annet budskap enn det som var fra begynnelsen.
Det var heller ikke få barn som kalte ekteparet Smith «tante Esther og onkel Helge», noe som vitner om at omsorg og varme på ingen måte var begrenset av slektskap eller avstand. En av disse forteller at «når valgene skulle taes da jeg var ungdom, var det egentlig ikke noe valg; man kunne jo ikke svikte det livet man hadde sett og opplevd!»

Gavmildhet og rettferdighet

I 1952 bygde ekteparet Smith et hus i Kjelsåsveien på Grefsen i Oslo. Huset hadde to leiligheter og i den øverste bodde Sigurd Bratlie med sin familie. Bratlie var fra 1976 og i to tiår framover forstander i Brunstad Christian Church på verdensbasis, og reiste svært mye med evangeliet. Som den gavmilde og rettferdige personen Helge Smith var lot han Bratlie bo så billig som mulig, for å understøtte det viktige menighetsarbeidet. Og dette var ikke et enestående tilfelle; ikke få personer fikk gjennom årenes løp kjenne varmen, godheten og ikke minst rundhåndetheten til Smith, som alltid lot Den Hellige Ånd råde over pengepungen.

«Rik til siste krone» var en god betegnelse på ham. Og det til tross for at familien på langt nær var velstående. Helge var møbelsnekker og hadde en stor barneflokk å forsørge. Men rettferdigheten stod i høysetet, og barna forteller om en far som sørget for å betale regningene sine i tide, om han så måtte gå den lange veien inn til sentrum fordi han ikke hadde penger til trikken.

Takknemlighet

«Det ville vært urettferdig av meg ikke å være takknemlig», kom det stadig fra Helge. På slutten av livet hans, da han var svært skrøpelig og sykepleierne skulle stelle ham, var det ikke annet enn «takk og takk» i hans munn. Og det til tross for at ting kunne være både langtekkelige og smertefullt. Takknemligheten hadde blitt hans natur.

Et liv i selvransakelse og helliggjørelse

En måneds tid før sin død var Helge svært syk og man trodde han skulle dø, men helt uventet kviknet den gamle mannen til igjen. «Jeg får visst litt mer tid til selvransakelse og helliggjørelse», var hans kommentar. Selv om han helt siden han omvendte seg i 1941 hadde stått trofast i dette indre renselsesarbeidet kunne han altså i en alder av 93 år fremdeles se områder hvor han hadde mer å hente. Hans kone Esther sa en gang at «ser Helge noe hos seg selv å rense seg fra, så gjør han så kolossal framgang!» Ikke noe dårlig skussmål å få fra en som har fulgt en tett hele livet!

En rik inngang i himmelen

Den siste tiden hadde Helge nesten verken stemme eller krefter, men når han ba for vennene og menigheten manglet han ingen av delene. Knapt en uke før han døde sa han noe som på en spesiell måte betegner hele hans liv:

Jeg er så takknemlig for at Gud ga meg nåde og visdom til å ta det rett (…) og være rettferdig.

Vil du vite mer? Kontakt oss.