Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Åndens dåp – en personlig erfaring

Åndens dåp – en personlig erfaring

Skrevet av: I. M. Larsen | Publisert: 19. juli 2012

– Åndens dåp er en handling eller opplevelse som man ikke glemmer, forteller Sverre Riksfjord, varm i blikket. Han fikk en helt spesiell opplevelse av å bli døpt med Den Hellige Ånd.

Det er en stekende varm dag i mai at jeg setter meg i bilen og kjører til Tønsberg for å intervjue Sverre Riksfjord. Jeg har avtalt å møte ham klokken 13, og riktignok – der sitter han og venter. Et hjertelig smil møter meg i det han oppdager meg.

Sverre Riksfjord er en mann med stor betydning for mange mennesker. Det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det er som gjør denne mannen så spesiell – han er jo egentlig så alminnelig – uten høy utdannelse eller verv som gjør ham spesielt nevneverdig på menneskelig vis. Allikevel har Sverre reist som evangelist til mange steder over hele verden gjennom årene, og mange har kjent hans egne evne til å være til oppriktig hjelp. Det er nok livet han har levd som gir ordene en slik åndelig autoritet.

Temaet jeg ønsker å få vite noe mer om er «Åndens dåp», og da spesielt hans opplevelse av den. 
– Ja, Åndens dåp er en handling eller opplevelse som man ikke glemmer, forteller han, varm i blikket.

Den Hellige Ånds dåp på den annen side, er en avgjørende hjelp i tjenesten for andre mennesker.

Før han begynner å fortelle legger han til at begrepet «Den Hellige Ånds dåp» lett kan forveksles med det å motta Den Hellige Ånd. Han forklarer hvordan det å bli fylt med Den Hellige Ånd er helt nødvendig for å få kraft til å seire i sitt eget liv. Den Hellige Ånds dåp på den annen side, er en avgjørende hjelp i tjenesten for andre mennesker. Sverre selv fikk som 29-åring en sterk opplevelse av å bli døpt med Den Hellige Ånd til tjeneste. 
– Den opplevelsen glemmer jeg aldri, forteller han.

– Men jeg opplevde også i begynnelsen av mitt kristenliv å bli født på nytt og bli fylt med Den Hellige Ånd, legger han til. Han forteller om da han som 18-åring flyttet fra hjembyen Ålesund til Oslo. Ved forkynnelsen i menigheten i Oslo ble Sverre født på nytt.

– Det var helt spesielt. Da kunne jeg sitte langt utover natta og lese i Bibelen. Guds Ånd gjorde skriftene levende. Sverre forteller om hvordan troens ånd kom inn i hjertet hans og gjorde ham til en helt ny person. 
– Vantro og tvil ble jaget bort, og i stedet ble jeg frimodig, sterk og glad.

I årene som fulgte var Sverre mye sammen med Kåre J. Smith og G. Gangsø i henholdsvis Sverige og Finland hvor de reiste rundt og misjonerte. Dette var venner som også hadde fått Den Hellige Ånd som sin motor i livet, og som var grepet av Jesus. Det var derfor en stor hjelp for Sverre å tilbringe tid med disse unge evangelistene.

– Jeg hadde ingenting på misjonsmarken å gjøre

Da Sverre var i 29-årsalderen opplevde han imidlertid en kraftig nedtur i sitt kristenliv. Han hadde et sterkt ønske om å være til hjelp og velsignelse for menneskene de hadde fått kontakt med i Finland. Men han opplevde at han verken hadde tro eller kraft til å være til noen hjelp for dem.

– Jeg husker hvordan vantro og tvil red meg som en mare i flere måneder.

– Det brakte meg i en veldig stor nød, forteller han alvorlig. Det er tydelig at minnene fra denne tiden står tindrende klart for ham. 
– Jeg husker hvordan vantro og tvil red meg som en mare i flere måneder. Jeg følte meg helt inkompetent til å være til velsignelse, fortsetter han. Jeg fortalte ikke dette til noen, men bar det for meg selv. Jeg tenkte at jeg likeså godt kunne reise hjem til Norge. Jeg hadde ingenting på misjonsmarken å gjøre.

En uvanlig hyttetur

Den samme sommeren fikk imidlertid Sverre en opplevelse som han aldri glemmer. I forkant av sommerstevnet på Brunstad leide Sverre og Gunnar en hytte i Hallingdal sammen med en flokk nyfrelste finner. 
– Intensjonen med turen var rett og slett å ha et skikkelig bønnemøte og å styrke hverandre i troen, forteller Sverre.

Da de dro av gårde på denne turen var Sverre veldig langt nede.
– Jeg visste ikke engang hva jeg skulle be om, forteller han.

Men akkurat der, da Sverre følte seg fullstendig nedbrutt, kom troen på at det likevel er mulig ved Den Hellige Ånds kraft.
– Da opplevde jeg å bli døpt med Den Hellige Ånd til tjeneste. Jeg kjente tydelig at: «Nå kan du gjennomføre det du kjenner at Gud virker i deg». Jeg opplevde at all vantro og tvil ble fjernet og erstattet med en full tro på at jeg kunne være til velsignelse. Sverre lyser opp ved tanken på disse gode minnene.

– Og det er klart at når man har kjempet mot tvil og vantro en tid og får den fjernet så blir man som de drømmende som det står i Salmene. Da fylles vår munn med latter og jubel. (Salmene 126, 1-2) Det er en veldig herlighet. Så det glemmer jeg aldri. Det var en sterk opplevelse, fortsetter han. Det er tydelig at Sverre husker hver detalj av opplevelsen fra hytteturen i Hallingdal.

– Og det er klart at når man har kjempet mot tvil og vantro en tid og får den fjernet så blir man som de drømmende som det står i Salmene. Da fylles vår munn med latter og jubel. (Salmene 126, 1-2)

 

Fra den dagen var Sverre en ny mann; fylt med kraft og tro.
– Den Hellige Ånd gjorde det lett å tro. Jeg merket det at hvis jeg møtte mennesker som var fulle av vantro så hadde den Ånden som var i meg makt til å bekjempe disse vantroens ånder. Jeg hadde selv opplevd å bli frigjort fra vantro og tvil – og hadde opplevd hvordan den herjer med et menneske, forteller han engasjert.
– Men den ånden der har ingenting å stille opp med i møte med Den Hellige Ånd. Jeg merket at jeg rett og slett hadde kraft til å hjelpe dem til å komme til tro.

Og det er nettopp det som har vært en hovedsak ved Sverre Riksfjords tjeneste opp igjennom årene; å styrke mennesker i troen.

– Gud spør ikke om du kan, men om du vil

Sverre Riksfjord forteller at det ikke er noen som har noen større forutsetninger enn andre for å komme inn i dette livet.

– Gud spør ikke om du kan, men om du vil, sier han. Og som Jesus sier i Matteus 7, 11: Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.

– Videre sier han at hver den som ber skal få, osv. Så det er opp til oss å be om å få Den Hellige Ånd. Vår Far i himmelen er nemlig mer enn klar for å gi oss den. Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? (Vers 9)

– Og når du har fått Den Hellige Ånd vil du oppleve at du i første omgang får rikelig med kraft til å leve et liv med Gud i seier over all bevisst synd, og siden en nåde og salvelse i den tjenesten Gud har tiltenkt deg, avslutter Sverre.

Det er en opplevelse å se og oppleve den nå 67 år gamle mannen snakke. Man skulle tro at den kraften han fikk over seg i disse ungdomsårene ville avta med alderen, men faktumet er at det er helt motsatt. Den kraften som driver Sverre er virksom og sterk, og hjelper fortsatt mange mennesker til tro. Det er ikke tvil om at han snakker ut ifra personlige erfaringer.

Samtalen er over, og vi skilles med et hjertelig håndtrykk. Han vet nok ikke hvilket uutslettelig inntrykk intervjuet har gjort på «journalisten».

Vil du vite mer? Kontakt oss.