Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hvordan får vi Den Hellige Ånd?

Hvordan får vi Den Hellige Ånd?

Skrevet av: Arild Tombre | Publisert: 10. oktober 2014

Hvordan kan vi motta Den Hellige Ånd? Ja, dette er et spørsmål som burde være av største interesse for alle som vil leve et lykkelig liv, et Gud velbehagelig liv, et rent og seirende liv.

Apostelen Paulus spør Galaterne angående det å få Den Hellige Ånd: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Gal. 3,2. Han forstod jo godt at de ville svare at de hadde fått Den Hellige Ånd «ved å høre troen forkynt».

Motta Den Hellige Ånd ved å «drikke» troens Ord

Lev i Ånden, tro i Ånden, be i Ånden, strid mot kjødet i Ånden og i alle deler vær lydig mot Ånden, ja da har du Ånden.

Ordet og Ånden kan ikke skilles. Det minner om det Paulus skriver i Rom. 10, nemlig at Kristus er oss nær når Ordet er oss nær, i vårt hjerte og i vår munn. Og også når han skriver at Guds ord virker med kraft i den som tror.

Videre sier apostelen: Vi har alle fått én Ånd å drikke. (1. Kor. 12,13) Drikke! Det var da en enkel og lettfattelig måte å si det på: drikke. Ja, det er nettopp det vi gjør når vi får høre troen forkynt. Men da må vi også bevisst «drikke».

La oss tenke oss et eksempel der man mottar Den Hellige Ånd ved å «drikke» troens Ord. To unge venner sitter på et møte der troen blir forkynt i sannhet. Den ene sitter og tenker på hva han eller hun skal finne på å underholde seg med når møtet er slutt. Den andre sitter med ørene vidt åpne, både de naturlige ører og hjertets ører. Det er jo tydelig at den første av disse ikke drikker den Ånd som troens Ord har i seg. Den andre derimot blir grepet av det han eller hun hører og fyller seg med troens Ånd, med Guds Hellige Ånd.

Motta Den Hellige Ånd ved troens lydighet

Mange forventer nærmest en følelsesrus når de tenker på å bli fylt av Ånden. Men Gud gir Den Hellige Ånd til dem som lyder ham, sier Skriften (Ap. gj. 5,32). Det er altså i første rekke et spørsmål om lydighet, troens lydighet. I et brev til en som hadde vanskeligheter med å forstå dette med Ånden, skriver Johan Oscar Smith [grunnleggeren av Brunstad Christian Church, red. anm.]: «Lev i Ånden, tro i Ånden, be i Ånden, strid mot kjødet i Ånden og i alle deler vær lydig mot Ånden, ja da har du Ånden.» Det var klar beskjed om å motta Den Hellige Ånd! Lev, tro, be, strid og vær lydig. Og la oss drikke Ånden og fylle oss med den når troen blir forkynt.

Vil du vite mer? Kontakt oss.