Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Å holde ekteskapet i ære

Å holde ekteskapet i ære

Skrevet av: Arild Tombre | Publisert: 12. mars 2009

Ekteskapet og familieliv har alltid vært grunnceller i samfunnet, men er i stor grad under oppløsning i dag. La ekteskapet holdes i ære av alle, heter det i Hebr. 13,4.

Men hva vil du gjøre ved jordens ende dersom du ikke kan være et vitne i ditt hjem?

 

 

Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Ap. gj. 1, 8. Dette er en sann Jesu disippels kall og oppgave, enn i dag. Og da bør vi si som profeten Jesaja sa: Se, her er jeg, send meg! Men da skal vi merke oss at det først og fremst var i Jerusalem de skulle være vitner; der skulle de begynne. 

Det kan være fristende å ville utrette noe for Gud ved jordens ende. Men hva vil du gjøre ved jordens ende dersom du ikke kan være et vitne i ditt hjem? Der skal vi med vårt liv være vitner om Guds godhet, om veien i Jesu fotspor, om evangeliet som er Guds kraft til frelse, ja, en stadig dypere frelse.

Den som er et Herrens vitne i sitt hjem og sin familie, er vitne om noe vakkert.

Hvilket vitnesbyrd i en mørk tid! Foreldre som av egen erfaring kan vitne om en dyp og inderlig kjærlighet til hverandre. Og barn som vokser opp til å bli Jesu Kristi vitner om et lykkelig liv i Gud. «Her er jeg, send meg!» Ja, først og fremst til vårt hjem, vårt personlige Jerusalem. Om du er et trofast vitne der, vil nok Gud kunne bruke deg både i «Judea, Samaria og like til jordens ende», dersom det skulle være hans vilje og styrelse med deg.

Den som er et Herrens vitne i sitt hjem og sin familie, er vitne om noe vakkert. F. eks.: Det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Matt. 19, 6. Slik taler Jesus om ekteskapet og sier samtidig at mann og hustru er ett. Dette er i sannhet vakkert. Du som er ung i dag, kjemp for det vakre i livet! Og dersom det er Guds vilje at du en dag skal gå inn i et ekteskap, hold da ditt fremtidige ekteskap også i ære. Ved å holde din sti ren!

Vil du vite mer? Kontakt oss.