Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Styreleder Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Barn – en Herrens gave

Barn – en Herrens gave

Skrevet av: Gudrun Tøgard | Sted: Bergen, Norge | Publisert: 27. april 2010

En sjel er mer verd enn hele verden, sies det. Synes det i vår daglige omgang med barna?

Når vi tror på Gud har vi virkelig noe av verdi å gi barna våre. Tenk å få være veivisere for barna, gi dem livets ord, gi dem håp og tro på et lykkelig liv! Dette er en oppgave som er fullt mulig for oss foreldre, men for å lykkes med dette, trenger vi hjelp! Denne hjelpen kan vi få fra Gud, og fra samfunn og fellesskap med andre troende.

Plass til barna

I dagens samfunn kan det ofte være slik at det er veldig liten plass for barn i hjemmene. De kommer på en måte i veien for planer om utdannelse og karriere og materielle goder. De fleste vil jo selvfølgelig ha barn, det hører til i et hjem, for trivselen og gledens skyld. Men det må passe inn med ens egne ønsker og behov.

Bibelen lærer oss noe helt annet. Kong Salomo sier i Salme 127, 3: Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Det står også i en sang: «Er deg åpenbart hvor stor er denne gave? Hver en barnesjel er mer verd enn alt… Barna kan vel gi deg rot og stell og plage. Du kan rydde stadig, streve dagen lang. Men en dag så er de store – de skal dra. Vær da glad du alle prøver tok med sang.» (Herrens Veier, sang nr. 402)

Omsorg

Vårt verdimål av barna vil de selv oppfatte når vi er sammen med dem. Når vi som foreldre er faste og våkne i vårt trosliv, vil dette merkes i all vår omgang med barna, enten vi opplever medgang eller motgang. Det vi gir barna av gode tanker, oppmuntringer, tid, interesse og respekt vil oppbevares som gode minner i deres indre så lenge de lever.

Hvor godt både for oss selv og barna at vi tar del i deres lek! At vi kan være en av dem, og ikke en som bare «tar seg av dem». Det er samfunnsbyggende å være med på litt ablegøyer, konkurrere, spille og synge sammen, være på turer og ferier sammen. Det blir så lett til at man snakker til barna, istedenfor å snakke med dem! La oss ha et åpent sinn for hverandre og gi dem empati og kjærlighet! De vil da kjenne at vi som foreldre har omsorg for dem, og de vil føle seg trygge når de går inn i ungdomstiden.

Barna blir verdsatt

I vår menighet foregår det et fantastisk og omfattende arbeid som har til hensikt å imøtekomme barnas behov, på alle alderstrinn. Dette skjer gjennom lek og aktiviteter. På denne måten får barna tidlig et verdifullt nettverk som de ofte tar med seg videre i livet. Mange er de som har opplevd at dette målrettede barne- og ungdomsarbeidet har bidratt til at de har fått bevare sin barnetro.

Slik har vi nå opplevd gjennom flere generasjoner at når barna blir verdsatt, når de får utfolde seg ut fra det som er naturlig for dem, så skapes en god åkerjord der sæden, som er Guds ord, kan bli sådd.

Vil du vite mer? Kontakt oss.