Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hva er frelse?

Hva er frelse?

Skrevet av: Tom Harris | Publisert: 17. mars 2011

Det evige livet, frelsen, er en gave. Men det er opp til oss å gripe fatt i det.

«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 6,23.

Frelse: fra døden til livet

Frelse er å ta del i evig liv, og vi ser i dette verset at det er en gave fra Gud. Men denne gaven er gitt oss i Kristus Jesus, vår Herre. Vi leser i begynnelsen av det samme kapitlet, at så mange av oss som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Hvilken død var det? «For sin død, den døde han én gang for synden» Vers 10. Paulus skriver også i 2. Kor. 4,10: «Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.»

Begynnelsen på et evig liv er som et sennepsfrø, men det er ikke meningen at det skal forbli et lite frø

Jesu liv er det evige livet. Når vi fødes på ny, blir det evige livet født i oss og vår daglige frelse begynner. Begynnelsen på et evig liv er som et sennepsfrø, men det er ikke meningen at det skal forbli et lite frø. Det må vokse og tilta. Dette nye og evige livet kan kun vokse i den grad vårt gamle syndige liv blir brakt i døden for Jesu skyld. «For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.» Vers 11.

Daglig frelse ved å ta vårt kors opp

«Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. » Lukas 9, 23-24.

Når vi kontinuerlig og trofast flyr bort fra våre lyster, får de ikke næring

Her ser vi vår daglige frelse – å fornekte oss selv og daglig ta opp vårt kors, slik at vi mister vårt gamle kjødelige liv og får et nytt og evig liv. Vi kan ikke få del i et nytt liv uten å miste vårt gamle liv. Det er her mange går seg vill. De vil ha evig liv, men vil samtidig beholde det gamle livet og nyte lystene sine. Hvis man fortsetter på denne måten risikerer man å miste frelsen helt – det lille frøet som har spiret kan ødelegges; spiren til det evige livet får ikke vekstvilkår. «For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv eller tar skade på seg selv?» Vers 25.

«Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til - du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!» 1. Tim. 6,11-12.

Grip fatt i frelsen – evig liv!

Det evige livet, frelsen, er en gave. Men det er opp til oss å gripe fatt i det. Og vi kan bare gripe fatt i det ved å fly fra våre lyster - dette er en troens kamp! Hvem tror vi på? Jesus, eller lystene våre? Når vi kontinuerlig og trofast flyr bort fra våre lyster, får de ikke næring. Da vil det gamle livet med dets lyster, naturligvis dø.

Så la oss kjempe denne kampen med tro slik at vi forblir i Kristus og i hans død. Da vil vi være i stand til å gripe mer og mer av det evige livet som er gitt oss i Kristus Jesus.

Vil du vite mer? Kontakt oss.