Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Impuls

Det mine hender har laget

«Fordømmelse og trakassering. Slik beskriver tre mødre sin kamp for å bære frem funksjonshemmede barn.» Disse kvinners opplevelser gir anledning til refleksjon.

5. april 2013

Den skjulte minoriteten – Konservative kristne i Norge

I landet som tidligere tilhørte kristendommen, er konservative kristne en minoritet. Guds ord er ikke kun et hyggelig budskap som avgrenses til søndag formiddag,men et påbud om en radikal livsendring.

5. februar 2013

En liten hendelse i et stort perspektiv

En enkel artikkel i Moss-avis får både meg og mange andre til å stoppe litt opp. Den handler om drosjesjåføren Georg, som gir en ung, funksjonshemmet gutt et øyeblikks lykke hver gang han henter ham.

28. juni 2012

– Har kristendom gått ut på dato?

En amerikansk undersøkelse viser at 3 av 5 unge kristne forlater sin tro etter fylte 15 år. Hvorfor er det ikke in å være kristen i dag?

24. februar 2012

Løs kanon på dekk avslører palestinernes lederskap

Det er vanskelig å feste lit til det palestina-arabiske lederskapets edle hensikter i forhold til Israel når lederskapets viktigste støttespillere avslører noe helt annet.

10. februar 2012

Mitt diskriminerende «jeg»

Jeg merker mine diskriminerende tendenser hver dag, men hva gjør jeg med det?

9. februar 2012

Gjort som Mandela?

Hvor mange ganger det siste året har du gjort som Nelson Mandela?

9. januar 2012

Gamle og unge disipler

Kommentar til artikkelen «Noe for alle» i Korsets seier.

14. desember 2011

Tabuene i den offentlige debatt

Bruk av fordommer og marginalisering er hersketeknikker som stadig brukes mot religiøse til å forhindre at argumentenes egentyngde skal være det som teller i samfunnsdebatten.

13. desember 2011

Pekefinger, dobbeltmoral og hersketeknikk

Ofte kan det se ut som om man fra meningsmotens hold ikke kan akseptere at noen har andre anskuelser enn de man har selv.

9. desember 2011

Billig nåde – tom religion

En tankevekkende og høyst aktuell kommentar, ført i pennen av generalsekretær i NKSS, Tor Erling Fagermoen.

30. november 2011

Nådens overstrømmende rikdom – til hva?

Nåden som Jesus kom med var vel ment å bringe mer enn syndenes forlatelse?

30. november 2011