Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Åpenhet varer IKKE lengst

Åpenhet varer IKKE lengst

Bernt Aksel Larsen Skrevet av: Bernt Aksel Larsen | Publisert: 12. april 2013

Det er helt feil slik Tønsbergs Blad hevder på lederplass 11. april, at åpenhet varer lengst. Det er faktisk ærlighet som varer lengst!

Vi har vært mer åpne enn noen kunne forvente, men blir likevel hengt ut og trakassert dag etter dag over 20 helsider i TB. Den åpenhet som redaktør Borud og Tønsbergs Blad ønsker er den åpenhet som Tønsbergs Blad kan tjene penger på og som kan gi journalistene prestisje og respekt. Under SKUP-konferansen i år holdt Borud foredrag, og fra konferansens offisielle nettsider finner vi følgende beskrivelse av foredraget under overskriften «Graving i lokalavis»: Fordi det gir internt stolthet og ekstern troverdighet. Som igjen gir mer lojale lesere. Som igjen betyr mer penger i kassa. Som igjen betyr en fornøyd styreleder... Ser man det! Selv om Borud ikke har samme styreleder som Abramovich er tydeligvis respekten for pengemakten minst like stor i Tønsbergs Blad som andre steder.

Åpenhet skal fremme våre grunnleggende verdier som menneskerett og menneskeverd. Avisen ønsker derimot en åpenhet uten å vise respekt for enkeltindividet. Hva skal vi med den åpenhet som utelukkende har som formål å øke redaktør Boruds nytelse som maktmenneske? 

Nå har Tønsbergs Blad i sin iver etter å tilfredsstille styrelederen, etter mange måneders "graving"  ikke funnet at jeg har gjort noe galt. Snarere tvert imot har de fått dokumentert og bekreftet det motsatte. Hva med litt ærlighet? 2 journalister har gransket meg, og har sannsynligvis aldri før nedlagt så mye arbeid på å finne noe galt. Ville det ikke være mer ærlig om nettopp dette fenomen var overskrift på første side i Tønsbergs Blad? Til tross for 20 sider med personlige angrep har de klart det kunststykke å la være å si at de ikke har funnet noe.

Vi har 9 barn i skolepliktig alder. Det er ikke bare dem som opplever smerten ved denne «teppebomingen», som Borud skryter av blant kolleger. Etter å ha blitt trakassert over flere dager visste vi alle at i dag kommer crescendo. Det er tid for meg å høre redaktørens formaning og moralpreken. Selv de som misbruker media til å trakassere andre for egen vinnings skyld må jo moralsk også vaske seg litt.

Nå som avisen har tjent sine penger og fått den lenge etterlengtede prestisje, kunne man da forvente at en viktig samfunnsinstitusjon, i alle fall i en bitte liten setning et eller annet gjemt sted i avisen, kunne være så ærlig å fortelle hva som er sannheten: man har ikke funnet noe som helst. Det er ærligheten som varer lengst. Borud: Du er ikke ærlig!

 

Denne artikkelen kan du også lese på www.smithsvenner.org

Vil du vite mer? Kontakt oss.