Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Det mine hender har laget...

Det mine hender har laget...

Skrevet av: Redaksjonen | Publisert: 4. april 2013

«Fordømmelse og trakassering. Slik beskriver tre mødre sin kamp for å bære frem funksjonshemmede barn.»

Avisen Vårt Land har publisert en artikkel med tittel «Bedt om å signere egne barns dødsdom», hvor tre mødre forteller om sine erfaringer med norske sykehus etter at deres ufødte barn ble diagnostisert med alvorlige funksjonshemninger. Alle tre følte at de ble utsatt for sterkt press til å abortere sine barn.

Disse kvinners opplevelser gir anledning til refleksjon. Debatten om abort har mange vinklinger og utgangspunkt. Kvinnene i artikkelen valgte å beholde sine barn av egne grunner, men opplevde sterkt press fra helsepersonale om å gjennomføre en provosert abort.

Gud – opphavet til alt liv

Gud, Skaperen og opphavet til alt liv, har i sitt eget ord gitt oss et klart bilde av verdien på et menneskeliv. Som kristelig menighet tar vi utgangspunkt i Guds ord.

Hvert barn er et individ, et vesen som er separat fra hver av sine foreldre helt fra unnfangelsen av. Noen hevder at et foster med en klar funksjonshemming ikke kan få et fullverdig liv, og at det snilleste eller mest fornuftige er å avslutte svangerskapet. David uttrykker en helt annen respekt for menneskelivet når han i en av sine salmer skriver: «Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.» Salme 139,16.

«Det mine hender har laget»

Bibelen lærer oss også at mennesket er skapt i Guds bilde, og at han har skapt hver enkelt etter hans guddommelige formål – det er ikke opp til andre å avgjøre hvem som får leve og hvem som skal dø. Gud gjør ikke forskjell på folk, og dette inkluderer de svake, de vanskeligstilte – og de ufødte. Han er fortsatt deres Skaper. Å avslutte et ufødt liv fordi det ikke er «perfekt» er å ta på seg Guds rolle, og hvem har fått denne myndighet?

«Ve den som sier til en far: 'Hva er det for barn du får?' og til en kvinne: 'Hva er det du føder?'
Så sier Herren, Israels Hellige, som formet det: Spør meg om det som skal komme! Skal dere bestemme over mine barn, over det mine hender har laget?» 
Jesaja 45, 10-11.

 

 

Vil du vite mer? Kontakt oss.