Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Full tillit til Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen

Full tillit til Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen

Skrevet av: Harald Kronstad (styreleder) & Bjørn Nilsen (forstander) | Publisert: 9. april 2013

Tønsbergs Blad har i dag, 9. april 2013, publisert hele 11 helsider med beskyldninger mot Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen. Det er varslet at det vil bli trykket lignende saker ut over uka. Beskyldningene er uklare, men synes å gå i retning av at disse to skal ha beriket seg personlig på den dugnadsinnsats og innsamlingsaktivitet som foregår i Brunstad Christian Church (BCC).

Et samlet styre og forstanderskap i BCC tar sterk avstand fra disse beskyldningene, og ønsker å uttrykke full tillit til Smith og Larsen. Paradoksalt nok er det nettopp disse to som har vært hoveddrivkrefter for den positive utvikling som har skjedd i BCC de siste 20 årene, der både åpenhet og konsensus har vært nøkkelord. At Tønsbergs Blad velger å trykke så omfattende oppslag utelukkende basert på anonyme kilder, og uten saklig dokumentasjon som underbygger beskyldningene, kan vanskelig tolkes annerledes enn at avisen har en alternativ agenda og vikarierende motiver.

Det er ikke naturlig at BCC uttaler seg om medlemmers privatøkonomi eller forretningsdrift. Når det framsettes beskyldninger om sammenblanding av menighetens økonomi og private disposisjoner er det likevel nødvendig å presisere at BCC har svært omfattende rutiner for internkontroll og økonomistyring. Våre regnskaper revideres av Deloitte, som er ett av verdens mest anerkjente revisjonsfirma, og våre innsamlede midler kan gjøres rede for ned til minste detalj. En organisasjon kan aldri gardere seg 100 % mot underslag og økonomisk misbruk, men at enkeltpersoner i vårt system skulle kunne berike seg på den måten Tønsbergs Blad insinuerer må anses som helt utelukket.

Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har i mange tiår vært utrettelige i sitt arbeid for BCC – et arbeid som har skjedd på uegennyttig basis, framdrevet av et oppriktig ønske om å kunne utrette noe positivt for menigheten. For de mange tusen mennesker som personlig og gjennom mange år har nytt godt av deres innsats, blir Tønsbergs Blads påstander direkte latterlige.

 

 

 

 

Denne artikkelen kan du også lese på www.smithsvenner.org

Vil du vite mer? Kontakt oss.