Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Hva er sannhet?

Hva er sannhet?

Skrevet av: Bernt Aksel larsen | Publisert: 11. oktober 2012

Dette enkle spørsmålet ble udødeliggjort ved den beryktede Pontius Pilatus for snart 2000 år siden. På side 21 i Vestfold Blad for uke 41 skriver redaktør i Tønsbergs Blad, Håkon Borud, noe som er direkte uriktig. Her hevder han blant annet at jeg har fått tilbud om spalteplass i Tønsbergs Blad. Dette tilbudet fikk jeg nettopp, og først i går, onsdag den 10. oktober, mottok jeg diverse spørsmål fra journalist Lars Døvle Larssen..

Det har da gått ca. en uke fra de alvorlige beskyldningene mot meg ble publisert i Boruds avis. To av spørsmålene fra Døvle Larssen dreier seg for øvrig om Tønsbergs Blads konkurrent Vestfold Blad, og hvorvidt jeg står bak denne avisen. Det sier vel sitt. Egentlig er det veldig greit å få bekreftet at angrepene på meg og på vår menighet til syvende og sist nå dreier seg om et forsvar av aksjonærverdier for eierne av Tønsbergs Blad. Dette er selvsagt svært alvorlig i et demokratisk land som bør ha en fri presse.

Videre hevder Borud: «Smiths Venners ledelse har systematisk og gjennomført gjort sitt beste for å stoppe, hindre og forsinke innsyn i menighetens økonomi og arbeid de siste årene. Man har gjort seg utilgjengelig for spørsmål, eller nektet å svare på alt som kan være ubehagelig.»

Utilgjengelig?

I 20 år har jeg opplevd det ene angrep etter det andre mot vår menighet

Undertegnede har vært sentral i Brunstad Christian Churchs ledelse siden 1992. Jeg var fra 1994 menighetens sekretær, og var styremedlem fra år 2000. I en årrekke var jeg oppført som menighetens kontaktperson i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dessuten har jeg hatt samme telefonnummer og epostadresse i svært mange år. Når da gravende journalister (det ser ut som om 3 personer i Tønsbergs Blad jobber med saken) prøver å innbille folk at jeg har gjort meg utilgjengelig faller dette på sin egen urimelighet. Jeg jobber mye og er ofte på reise, men er tilgjengelig på nett minst 16 timer i døgnet.

Sannheten er at Håkon Boruds avis, Tønsbergs Blad, ikke en eneste gang har kontaktet meg gjennom alle disse år. I stedet har jeg i 20 år opplevd det ene angrep etter det andre mot vår menighet, og hva jeg måtte mene om sakene har ikke hatt noen interesse for avisen.

 

Velsignelsen

I sine spørsmål til meg spør Tønsbergs Blad hvorfor vi truer medlemmene med Satan. Jeg vil på det sterkeste avvise at jeg har truet noen med Satan. Jeg har heller aldri sagt at man utsetter slekten for fare dersom man ikke er med på oppbyggingen av Brunstad. Det jeg har uttalt meg om er min personlige erfaring, nemlig at det kommer en veldig velsignelse over alle som velsigner andre. Det finnes ingen større glede enn det å være med og glede andre.

Det jeg har uttalt meg om er min personlige erfaring, nemlig at det kommer en veldig velsignelse over alle som velsigner andre.

Jeg er fullstendig klar over at ikke alle har overskudd verken av tid eller penger slik at de kan være med å bidra. Jeg kritiserer overhode ikke disse! Det jeg derimot belyser er de som velger å kritisere de som bidrar. Det er en helt annen sak. Det er en ærlig sak at jeg ikke kan delta, men det er ikke særlig vakkert å angripe de som gjør sitt beste for å velsigne andre. Vi har omtrent ingen slike personer blant våre aktive medlemmer, men ser jo fra media at slike likevel finnes.

Juridisk utredning

I en intern maildiskusjon med redaktør Kristin Monstad Lund skriver jeg 9. oktober: «Min sak er prinsipiell og meget viktig for tusenvis av ungdom både i vår og i andre organisasjoner. I begynnelsen av nittiårene anførte TB et voldsomt angrep på vår organisasjon. Jeg var den gang ansatt i en stilling som rådgiver i Skattedirektoratet og var sakkyndig i store skatte- og straffeprosesser. Det ble den gang åpenbart at jeg umulig kunne kombinere en karriere innenfor straffeprosess med et aktivt engasjement for vår menighet. Jeg valgte den gang å arbeide for BCC, men 20 år etterpå, nå som jeg har forlatt lederverv i organisasjonen, henges jeg igjen ut i media... Jeg ser det derfor som viktig at denne saken blir utredet av juridisk ekspertise for å bringe på det rene om jeg eller dere har rett i denne saken.»

Min sak er prinsipiell og meget viktig for tusenvis av ungdom både i vår og i andre organisasjoner.

Skulle tro at Tønsbergs Blad var glad for å få dette utredet slik at man bedre kan håndtere slike saker i framtiden? Det ser nå ut som om min interne mail fører til at Tønsbergs Blad i dag trykker påstanden om at vi truer med advokater. Saken har minst to viktige prinsipielle spørsmål:

  • For det første dreier dette seg om Tønsbergs Blads rett til å trykke alvorlige påstander om meg uten å kontakte meg.
  • For det andre dreier dette seg om bruk av ulovlig kildemateriale.

 

Offentlig mobbing

Jeg er lei av offentlig mobbing av vår menighet

Jeg har derfor i dag også bestemt meg for at jeg som forhenværende styremedlem, privat og med egne midler, vil finansiere en empirisk og vitenskapelig gjennomgang av Tønsbergs Blads dekning av vår menighet de siste 25 år. Jeg er lei av offentlig mobbing av vår menighet som en liten minoritet i dette samfunnet, jeg er lei av at våre barn skal spottes fordi vi er kristne og jeg er lei av bevisst og ondskapsfull stigmatisering. Jeg ønsker et svar på: hva er sannhet?

Kall gjerne dette trusler og trykk det gjerne på første side i Tønsbergs Blad.

Vil du vite mer? Kontakt oss.