Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Så er det på’n igjen

Så er det på’n igjen

Skrevet av: Lydia Tombre Vedvik, Mariann Fjeldstad, Anne Louise Samnøy | Sted: Stokke & Tønsberg | Publisert: 13. april 2013

Atter en gang skal vi forklare barna våre, om hva og hvorfor Tønsbergs Blad skriver ting om vår menighet, som hverken vi eller de kjenner seg igjen i. 

Selv om det ikke handler direkte om oss som har vår gode tilhørighet ved menighetshuset vårt på Jarlsberg flyplass, knyttes alt som skrives mot et negativt bilde avisen har kreert av vår menighet, Brunstad Christian Church (BCC – og ikke Smiths Venner, som Tønsbergs Blad gjerne skriver). Igjen brettes vi ut i lokalavisa vår. Vi opplever ikke å bli respektert som likeverdige innbyggere i Vestfold, innbyggere med integritet, kunnskap og samfunnsengasjement.

Samfunnsnyttig

Vi må ved hver reportasjeserie forklare våre barn hvorfor vi må leve med et negativt mediebilde lokalt. Hvorfor det faktum at vi velger å leve våre liv i BCC, og bruke tid og penger på noe vi, og barna våre, erfarer gir oss mer tilbake – blir i Tønsbergs Blads redaksjon sett på som et maktovergrep mot forsvarsløse mennesker.

Den redaksjonelle omtanken og prioriteringen, skal ifølge redaksjonssjef Kristin Monstad Lund være til beste for oss og samfunnet som helhet. Målet med reportasjeseriene skal være å gjøre Tønsberg til et bedre samfunn å leve i.

«De andre»

Gjennom de siste ti årene har vi fått erfare virkningene av vrengebildet Tønsbergs Blad har skapt av oss. Det merkelige er at ingen som kjenner oss, kjenner seg igjen i dette bildet. «Dere er jo ikke som de andre» hører vi. Hvem er «de andre»? Jo, det er de hjernevaskede, de uten dømmekraft, som uten kritisk sans følger en leders kommandoer. Slike vi får et inntrykk av gjennom lokalavisas mange overskrifter. I en tid der kvalitetsjournalistikk skal betales for på tb.no, registrerer vi at reportasjene som omhandler vår menighet er åpne og gratis. Gjennom flere år har vi også registrert at reportasjer av positiv karakter har en tendens til ikke å bli nettpublisert.

Liv og lære

Hverken våre kolleger, våre venner utenfor menighetslivet eller naboer kjenner seg igjen i det bildet Tønsbergs Blad har skapt av oss. Og selv om gode intensjoner løftes fram av redaksjonssjef Monstad Lund, undrer vi oss over hva hun ville ha forklart egne barn, dersom de fikk lese slike TB-nett-publiserte kommentarer om seg selv:

«De er fadern meg ikke gode.....jævla pengehole!» (Elin Kristin Arntzen).

«Syke syke folk!!! Ikke noe big news at Smiths venner er gærne da..» (Jarle Rønning)

«...hjelper til at fremtiden horder av Smittebarn skal kunne få sin hjernevask og bidra til deres gigantiske og groteske menneskepyramidespill.» (Carl Fredrik Normann).

Nei, Monstad Lund, det er ikke lett å forklare. Noen av kommentarene over ble liggende en god stund på tb.no, og den siste først slettet etter at en av undertegnede kontaktet debattredaktør Morten Wang. Hvor er kravet til en respektfull og saklig tone når det gjelder oss? Dere skriver  at trakassering, hatske utfall og trusler ikke aksepteres. Ved å la slike bli stående, er det like lite samsvar mellom liv og lære i Tønsbergs Blad som dere kontinuerlig beskylder oss for.

Stigmatisering

Hva sier du til fjerdeklassingen, som første skoledag møtes med kommentaren «vi i fjerde liker ikke Smiths»? Hvordan skal en 7. klassing svare når klassekameratene sier «Smiths er dumme fordi de tar penger fra kommunen så vi ikke får ny skole».  Dette er barn, hvis foreldre snakker ut i fra Tønsbergs Blads mediedekning og vinkling, slik vi opplever det.

Vi vet at de fleste leserne av Tønsbergs Blad har et annet inntrykk av oss enn det avisen gjennom det siste tiåret har skapt. Vi vet, at i likhet med oss, er de mennesker som søker innsikt gjennom kunnskap fra flere kilder. Som observerer, som spør og som får svar. Som opplever den gode kollegiale samtalen, som opplever en samfunnsengasjert nabo.

Personlig frihet

I din forklaring til hvorfor dere skriver om vår menighet, sier du at den representerer en betydelig politisk maktfaktor. Mener du med det at to av kommunepolitikerne i Stokke ikke skulle ha engasjert seg politisk som følge av sin religiøse overbevisning? Vi kan bare undres hva en overskrift i Tønsbergs Blad da ville ha formidlet.

Vi forstår at Tønsbergs Blad ønsker en horde av hjernevaskede trosfeller, som de kan redde fra fortapelsen i BCC-systemet. Da passer det dårlig at vi både er akademikere, studenter, har suksess i næringslivet og deltar aktivt som foreldrekontakter og i vellag. Nei, snekker bli ved din høvelbenk! Presset til hvordan vi skal leve våre liv oppleves faktisk mye sterkere fra redaksjonen i lokalavisa, enn fra alle andre vi omgås.

Voksne har ikke problemer med å møte uvitende kolleger, naboer, foreldre i våre barns klasser, ulike aktivitetsledere i kultur- og idrettsliv, sågar politikere og journalister. Vi får lite spørsmål fra de som kjenner oss, vi er åpne for å svare de som undrer seg. Vi legger ikke skjul på noe, og vi har ikke problemer med å tilbakevise påstander trukket opp i Tønsbergs Blads fete overskrifter.

Velkommen inn!

Vi er kjent for å åpne hjemmet vårt for både trosfeller og andre.
Du må gjerne komme på besøk til oss, Monstad Lund. Men da ønsker vi deg ikke velkommen med blokk og kamera. Den tilliten har hverken du eller dine journalister gjort seg fortjent til hos oss. Du, din redaktør, og dine to mest iherdige journalister har stirret dere blinde på hypotesen om at vi utnyttes på det groveste og utgjør en trussel mot det gode liv i Tønsberg.
Eller skal antall reportasjer forsvare tid, penger og innkjøpt eksperthjelp overfor eierne av A-pressen? Oppsøker du djevelens advokat (nei, vi truer ikke med satan, det er et allment uttrykk), og deretter tar en tur til oss, vil du møte noen ganske imøtekommende familier, inkluderende, samfunnsengasjerte og kreative mennesker. Slike som gir grunn til optimisme for fremtidens verdiskaping i Tønsberg.

Vil du vite mer? Kontakt oss.