Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Teppebombing og 9. april

Teppebombing og 9. april

Harald Kronstad Skrevet av: Harald Kronstad | Publisert: 10. april 2013

Tønsbergs Blads ansvarlige redaktør Håkon Borud fortalte med en viss stolthet under SKUP-konferansen i mars måned at to journalister gjennom 5 måneder har «saltet ned» stoff til senere bruk. Konkret dreide det seg om Brunstad Christian Church. Etter foredraget ble det av andre på konferansen omtalt som en «teppebombing» av oss i hele april mnd. Som ved skjebnens ironi startet Tønsbergs Blads angrep grytidlig den 9. april. Det var massivt, slik teppebombing skal være, og det skal fortsette utover hele uka i henhold til redaksjonssjef Kristin Monstad Lund.

Teppebombing er som kjent lite populært, hovedsakelig av to grunner: Mangel på presisjon og at det går ut over sivile. Slik er det også med Tønsbergs Blads teppebombing.

Det er nok enkelte som lurer på hva saken egentlig dreier seg om, og om det faktisk har foregått noe i BCC som ikke tåler dagens lys. Det er i denne sammenheng greit å være klar over at selv redaksjonssjefen i Tønsbergs Blad, Kristin Monstad Lund, gir menigheten god attest i så måte. I et intervju med fagbladet Journalisten gav hun følgende uttalelser:

Journalisten: Har dere tidligere eller nå avdekket ulovligheter knyttet til Smiths Venner?
Monstad Lund: Nei, det har vi ikke. Vi har ikke påvist at det har foregått noe kriminelt. Men vi har brukt mye ressurser på å kartlegge selskapsstrukturene.
Journalisten: Hvis dere ikke har avdekket konkrete ulovligheter, kan du da forstå at menigheten reagerer negativt på TBs årelange fokus på Smiths Venner?
Monstad Lund: Ja, men dette handler ikke om menighetens medlemmer og trosgrunnlaget deres.

Erkjenner Monstad Lund, om enn vagt og indirekte, at det er greit at Tønsbergs Blads teppebombing medfører «sivile tap», og at det er barna og ungdommen som i første omgang må bære disse byrdene?

Avisen har i henhold til egne uttaler hatt to journalister på denne saken i 5-6 mnd. Det er interessant å merke seg at på tross av all deres «graving» har de ikke avdekket noe som helst ulovlig. For alle som har et minimum av kjennskap til BCC burde ikke dette være overraskende. Helt siden Johan Oscar Smiths tid (1871-1943) har respekt og lydighet mot landets lover vært en viktig del av vårt verdigrunnlag, og dette forkynnes fortsatt fra våre talerstoler. I alle deler av den omfattende virksomhet menigheten driver over hele verden brukes det betydelige ressurser på å sikre at lover og forskrifter blir overholdt.

Når Tønsbergs Blad ikke klarer å avdekke noe ulovlig blander de i stedet sammen private selskaper og menighetens virksomhet, og framstiller dette som en samrøre. Sakene slås opp med krigstyper, og leserne innbys til angivervirksomhet! Tønsbergs Blad har nemlig ikke klart å oppspore flere enn de 0,7 prosent som ikke er enig med ledelsen i deres ønsker og planer.

For de som måtte være i tvil ønsker vi å være krystallklare på dette: Menighetens virksomhet, det være seg ungdomsprogrammet, misjonsvirksomheten, stevnene eller hva som helst annet, tåler dagens lys! Våre regnskaper er åpne. Vi har absolutt ingenting å skjule!

Slik vi har lært Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen å kjenne gjennom mange tiår er vi også overbevist om at deres private virksomheter og strukturer er like grundig gjennomtenkte hva gjelder lover og regler.

Er det ærgjerrigheten etter nye SKUP-priser for kritisk og undersøkende journalistikk sammen med Håkon Boruds uttalte tro på at dette gir mer penger i kassa og en fornøyd styreleder som er drivkraften?

Det er i alle fall nærliggende å stille spørsmålstegn ved hva Tønsbergs Blads motiver egentlig er, i en sak som hittil omfatter 15 helsider, men som i saklig innhold lett kunne oppsummeres i en enkelt Twitter-melding.

Vi forbereder oss mot flere skitne angrep, men aldri mer et 9. april!

 

Denne artikkelen kan du også lese på www.smithsvenner.org

Vil du vite mer? Kontakt oss.