Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Vi som er i den «tredobbelte felle»

Vi som er i den «tredobbelte felle»

Skrevet av: Harald Almås | Publisert: 8. november 2012

Vår faste kritiker gjennom 40 år, Johan Velten, er på banen igjen.[I Tønsbergs Blad] Men undertegnende kan fortelle at det er med begeistring min nærmeste familie og jeg lever med i satsingen mot Brunstad 2020, og tåkesnakket om en «tredobbel felle» er for oss uten mening.

Saken for oss er så enkel at det må skaffes aktivitetstilbud på Brunstad til den oppvoksende generasjon. Siden ungdommen vår ønsker å forbli værende hos oss fordi den trives, er dette selvsagt en krevende oppgave da ungdomsflokken er blitt stor.

Ungdommen vår ønsker å forbli værende hos oss fordi den trives

Store belastninger legges derfor på de ansvarlige i menigheten, noe de frivillig har tatt på seg fordi de ønsker å legge til rette for den kommende slekt. Det letteste hadde vært å si at «det får bli deres problem», og så skyve det hele foran seg. Ekstra dumt blir det også når man antyder at dette gjennomføres med tvang og trusler. Er det noen som virkelig tror at det da ville vært gjennomførbart? Ja, da er de nok enda mer enfoldige enn oss.

Velten bruker ordet mangslungent. Ja, vi har et mangslungent, internasjonalt miljø som vi anser som en stor rikdom. Vi opplever et mangslungent kulturliv med stor spennvidde fra idrett til musikk, inklusiv mye humor ispedd en god porsjon selvironi. Dette og mer til gjør at vi synes det er svært meningsfylt å satse. Det blir uttrykt bekymring for vår sosiale stilling, men jeg kan berolige med at vi har det både svært interessant og godt på alle måter. At det mellom flere tusen mennesker finnes noen som ser og opplever dette annerledes, er vel ingen statistisk overraskelse.

Undertegnende kom inn i BKM (Brunstad kristelige menighet) for mellom 40 og 50 år siden, og har nytt godt av at det i menigheten er formidlet et positivt gudsbilde uten den påståtte helvetsangst. Vi opplever Gud som en daglig, hjelpende kraft i livet. Jeg har levd tett på våre omgangsvenner og har bestemt inntrykk av at de opplever det på samme måte. Men menneskesinnet er forskjellig, og jeg vil anta at eksistensiell refleksjon og spørsmål finnes i alle miljø, da selvsagt også mellom oss.

Det er det indre liv med Kristus som er framherskende i vår forkynnelse. Det går i korthet ut på å tjene og hjelpe hverandre. Vi kan også berolige med at vi har gode venner og familie utenfor BKM som vi er svært glade i og som vi opplever gjensidig omsorg med.

Vi satser med godvilje og åpent sinn, fordi denne satsing kommer oss selv til gode.

I BKM er vi mennesker som besitter konstruktiv kritisk sans på samme måte som i andre miljøer, og vi kan også gi uttrykk for det. Det skulle vel være unødvendig å fortelle, siden både vår grunnlegger Johan O. Smiths påvirkning og moderne skolegang peker i retning av å tenke selv. Våre barn følger undervisningen i den offentlige skolen fordi vi ønsker at de skal omgås barn fra ulike miljøer og bakgrunn. Vi vil ha oss frabedt en beskrivelse av oss som viljeløse mehe som ukritisk svelger enhver idé. Vi satser med godvilje og åpent sinn, fordi denne satsing kommer oss selv til gode. Vi satser for våre barn og for og på vår ungdom. Det er lettvint for andre å kalle dette en feilsatsing, men hvor er de mange gode alternativer?

Vil du vite mer? Kontakt oss.