Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Pressetalsperson Berit H. Nilsen Berit H. Nilsen

E-post: berit.nilsen@bcc.no
Telefon: +47 934 09 735

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: +47 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: +47 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus

Publisert: 16. februar 2012

Denne boka, skrevet av Elias Aslaksen, har sitt utgangspunkt i Paulus' ord i Galaterne 2: «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg ...». I boka forklarer Aslaksen hvordan man som leser selv kan få dette vitnesbyrdet på sitt liv.

Aslaksen innleder selv boken slik:

En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet for oss for at vi skulle slippe å bli korsfestet, men fordi vi skulle bli korsfestet med ham.

Aslaksen forklarer også i innledningen hvilken hensikt han hadde med å skrive boka: «at dette [å bli korsfestet med Kristus] måtte lykkes for flere. Måtte det lykkes for deg, kjære leser.» 

Du kan laste ned hele heftet gratis her: PDF av «Jeg er korsfestet med Kristus».

Vil du vite mer? Kontakt oss.