Presse og media

Postadresse:
Ryenstubben 2, 0679 Oslo

Klikk her for å kontakte oss på e-post.

Kontaktperson Harald Kronstad Harald Kronstad

E-post:
Telefon: 90 58 68 20

Webredaktør Milenko van der Staal Milenko van der Staal

E-post:
Telefon: 97 77 92 62

Lokalmenigheter i Norge

Kontakt oss for informasjon vedr. lokalmenigheter.

Samfunn

Samfunn

Publisert: 3. januar 2012

Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd. 1.Joh.1, 7. I heftet «Samfunn» beskriver Sigurd Bratlie hvordan utvikling i kristenlivet og økende samfunn med likesinnede er to sider av samme sak. På en enkel og klar måte forklarer han grunnlaget for samfunn og viktigheten av å tjene Gud i det skjulte.

Sigurd Bratlie ble født 27. juli 1905, og allerede som liten gutt deltok han på misjonsmøter hvor han kunne be og vitne om sin tro. Som voksen reiste han til alle verdens hjørner for å bringe evangeliet om seier over synd til gudfryktige mennesker på leting etter sannheten. Bratlie var verken høyt utdannet eller en typisk intellektuell mann, men han styrket og hjalp mange mennesker gjennom sine oppmuntrende og oppbyggelige artikler og bøker. Heftet «Samfunn» er et eksempel på dette.

Vekst gjennom samfunn

Hvis vi ikke overalt pleier samfunnet blir vi fattige

Som kristne er vi kalt til å få del i Guds natur, hans liv, forklarer Bratlie i teksten. Dette er en utvikling, en vekst, som medfører samfunn med likesinnede. Han forklarer hvor avgjørende det er for kristne å søke samfunn og ikke bli opptatt med hverdagslige gjøremål. Hvis vi ikke overalt pleier samfunnet blir vi fattige, skriver Bratlie.

Grunnlaget for samfunn

Etter omvendelsen fra bevisste synder ligger utviklingen i kristenlivet i det skjulte, som ikke mennesker rundt oss kan se. Denne utviklingen er grunnlaget for samfunn, slik det står i 1. Joh.1, 7.

Samfunn som Kristi legeme

Bratlie forklarer hvordan ordet «legeme» er den beste beskrivelsen av samfunn. Som kristne er det meningen at vi skal fungere som lemmer på Kristi legeme, og dette legemets oppgave er å utføre den gjerning som Jesus hadde på jorden da han var her nede.

Last ned og les hele heftet «Samfunn» av Sigurd Bratlie her:

Vil du vite mer? Kontakt oss.